wtorek, 18 czerwca, 2024

Będzie wymiana kotłów w Jaśle

0
Będzie wymiana kotłów w Jaśle
Udostępnij:

Miasto Jasło będzie uczestniczyć w dwóch projektach dotyczących wymiany źródeł ciepła. W sumie w 332 domach prywatnych (zgłoszonych do udziału) zostaną zmienione dotychczasowe piece i kotły, a w 11 budynkach wielorodzinnych zostaną wybudowane węzły cieplne wraz z wewnętrznymi instalacjami CO i CWU.

Projekty „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” oraz „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, złożone przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, otrzymały dofinansowanie ze środków EFRR.

Zakres Projektu 3.3.1 obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe lub kotły na biomasę (pellet) w 231 domach prywatnych na terenie Miasta Jasła oraz budowę węzłów cieplnych wraz z wewnętrznymi instalacjami CO i CWU w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowej (łącznie 11 budynków). Z kolei Projekt 3.3.2 obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe inne niż biomasa w 101 domach prywatnych na terenie Miasta Jasła. Wartość obydwu projektów dla Miasta Jasła wynosi: 8 657 648,37 zł (dofinasowanie: 6 667 280,81 zł).

Realizacja projektów rozpocznie się w 2019 roku i będzie obejmowała m.in. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, inspektora nadzoru, przygotowanie i zawarcie umów z mieszkańcami na wymianę kotła. Główna realizacja, rzeczowo-finansowa, przypada na lata 2020 i 2021. Informacje dla mieszkańców Jasła uczestniczących w projekcie pod nr tel. 13 44 86 384.

W projektach prowadzonych przez ZGDW, oprócz Miasta Jasła uczestniczą również: Gmina Chorkówka (tylko projekt 3.3.1), Miasto Dębica, Gmina Dębica, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno oraz Gmina Żyraków.

Urząd Miasta w Jaśle