poniedziałek, 22 lipca, 2024

Regulamin Portalu

Regulamin portalu informacyjnego twojejaslo.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu informacyjnego twojejaslo.pl zwanego dalej Portalem przez użytkowników Internetu zwanych dalej Użytkownikiem w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez firmę MEDIATON Ewa Wawro firma medialno – wydawnicza z siedzibą w Jaśle, ul. Jana Pawła II 35, 38-200 Jasło, zwaną dalej Właścicielem.
 2. Korzystanie z usług Portalu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Do aktywnego korzystania z forum dyskusyjnego, a także do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń, uprawnieni są wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.
 4. Logowanie/rejestracja zezwalająca na pełne korzystanie z dostępu do usług Portalu następuje poprzez zakładkę zawierającą panel logowania/rejestrowania, umieszczoną na stronie głównej Portalu.
 5. Użytkownicy korzystający z Portalu pozostają anonimowi. Wprowadzone podczas rejestracji dane osobowe i adresowe będą wykorzystywane przez Portal wyłącznie dla czynności technicznych, statystycznych i marketingowych.
 6. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. Portalem zarządza Administrator Portalu. Poszczególne działy moderują Moderatorzy Globalni. Moderatorzy Forów moderują jeden lub kilka wątków publikowanych na Forum. O uprawnieniach każdego Moderatora decyduje Właściciel.

§2

Warunki korzystania z treści

 1. Teksty informacyjne, zdjęcia, infografiki i inne utwory publikowane na Portalu są władnością intelektualną Właściciela i podlegają ochronie praw autorskich.
 2. Bez uzyskania indywidualnej zgody Właściciela korzystający ze wszystkich utworów rozpowszechnionych w Portalu, ma prawo wyłącznie do zamieszczania ich w celach informacyjnych w swoim serwisie lub innej formie przekazu medialnego tylko w ograniczonej formie.
 3. Korzystając z kanałów RSS dostępnych na stronach www.twojejaslopl dozwolone jest wyłącznie zamieszczanie tytułu i maksymalnie trzech pierwszych zdań utworu pod warunkiem, że:
 1. w miejscu, gdzie korzystający rozpowszechnia fragmenty utworów, zamieści napis „czytaj dalej” i link aktywny, przekierowujący dalszej części materiału zamieszczonego na Portalu,
 2. tytuł linku kierującego bezpośrednio do artykułu źródłowego jak i skopiowana treść będąca zapowiedzią utworu będzie identyczna z danym utworem źródłowym.
 3. korzystający zapewni, że linki kierujące Portalu, z którego pochodzi utwór, a także strony internetowe jego serwisu, gdzie zamieszczone będą fragmenty materiałów oraz linki do artykułów źródłowych, nie będą blokowane przed wyszukiwarkami.
 4. Użycie treści zamieszczanych w portalu www.twojejaslo.pl wykraczające poza niniejsze warunki wymaga pisemnej zgody Właściciela.

§3

Warunki korzystania z forum dyskusyjnego Portalu i umieszczania komentarzy do publikowanej na Portalu treści zwanego dalej Forum

 1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego uczestniczenia w forum Portalu znajdującego się pod adresem https://twojejaslo.pl/forum, zwanego dalej Forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.
 2. Forum przeglądać może każdy, ale własne poglądy wyrażać mogą wyłącznie zarejestrowany Użytkownik.
 3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 4. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów na Forum i w komentarzach Użytkownika. Poszczególne wypowiedzi są prywatnymi opiniami Użytkownika Portalu.
 5. Użytkownik Forum zamieszczający opinie zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa osób lub podmiotów albo naruszające zasady współżycia społecznego, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 6. Użytkownikom Forum nie wolno prowadzić na Portalu jakichkolwiek kampanii (politycznych, społecznych czy reklamowych) bez zgody Właściciela.
 7. Użytkownikom Forum nie wolno zamieszczać linków oraz odwoływać się do treści zamieszczonych na stronach o podobnych charakterze jak Portal.
 8. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo usuwania treści, o których mowa w tym poniżej , bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał takiego wpisu.
 1. treść wpisu jest niezgodna z tematem dyskusji,
 2. podano dane personalne osób trzecich, w tym: nazwiska (nie dotyczy osób publicznych) i/lub ich dane kontaktowe,
 3. obrażane są osoby publiczne, osoby uczestniczące w dyskusji lub inne osoby,
 4. użyto zostały słowa powszechnie uznane za wulgarne i obraźliwe,
 5. treść wpisu wzywa do nienawiści na tle religijnym, rasowym, światopoglądowym i wyznaniowym,
 6. propagujące przemoc, alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające,
 7. treści o charakterze ogłoszeniowym lub reklamowo-promocyjnym,
 8. zawarte są informacje o znamionach pomówień i niesprawdzonych zarzutów w stosunku do osób trzecich,
 9. przyczyniające się do łamania praw autorskich,
 10. treść została powielona wielokrotnie (spam).
 1. Wszelkie uwagi skierowane do portalu (opinie, zgłoszenie nadużycia i naruszenia Regulaminu, sugestie, wątpliwości, pytania i należy wysyłać na adres: redakcja@twojejaslo.pl. Tego typu wpisy dokonywane na Forum będą usuwane bez powiadomienia o tym Użytkownika.
 2. Redakcja Portalu ma prawo do zablokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających Regulamin.
 3. Autorzy nieregulaminowych wpisów na Forum, o których mowa powyżej mogą otrzymać karę w postaci ostrzeżenia, a w przypadku częstego łamania regulaminu ich konto może zostać zablokowane przez administratora Forum. W przypadku blokady konta, może mieć ono charakter stały lub tymczasowy.
 4. Użytkownik wypowiadając się na forum wyraża zgodę na umieszczenie swoich wypowiedzi lub ich fragmentów w opracowanych przez redakcję i publikowanych na Portalu

§4

Warunki przyjmowania i emitowania reklam, artykułów sponsorowanych, dodawania ogłoszeń drobnych umieszczonych w zakładce pod adresem twojejaslo.pl/ogloszenia zwanej dalej Ogłoszeniami.

 1. Użytkownik ma prawo do umieszczania ogłoszeń drobnych znajdujących się w zakładce pod adresem http://www.twojejaslo.pl/ogloszenia zwanej dalej Ogłoszeniami.
 2. Ogłoszenia podzielone są na działy tematyczne Użytkownik dokonujący wpisu ma obowiązek przestrzegania istniejącego podziału.
 3. Ogłoszenia przeglądać może każdy, ale dodawane mogą być wyłącznie przez zalogowanych/zarejestrowanych Użytkowników.
 4. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów w dziale Ogłoszenia.
 5. Użytkownikom nie wolno zamieszczać w treści ogłoszenia jakiejkolwiek formy reklamowej lub promocyjnej firm i innych serwisów internetowych.
 6. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo usuwania ogłoszeń naruszających Regulamin bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał takiego wpisu.
 7. Szczegółowe warunki dotyczące m.in. ceny, wymagań technicznych, obowiązujących terminów dotyczące przyjmowania i emitowania reklamy, artykułów sponsorowanych, dodawania ogłoszeń drobnych oraz dokonywania wpisów do katalogu firm określone są w obowiązującym Regulaminie Reklamy.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Decyzja administratora/moderatora portalu o skasowaniu wpisu w działach udostępnionych dla Użytkowników, wynikająca z nieprzestrzegania Regulaminu, jak również zablokowania konta Użytkownika jest ostateczna.
 2. Właściciel może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Forum przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika wpisu.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu. Obowiązująca jest zawsze najnowsza wersja Regulaminu.
 5. Zarejestrowany użytkownik Forum oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych w celach marketnigowych przez Portal lub Właściciela.
 6. Użytkownik zgłaszający informację, ze wskazaniem na opisanie sprawy przez dziennikarzy zatrudnionych w Redakcji Portalu , może zrobić to poprzez panel kontaktowy w zakładce „kontakt”, drogą e-mailową na adres Redakcji Portalu, telefonicznie lub osobiście pracownikom Redakcji Portalu.
  Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego zgłoszenia do realizacji.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.

Popularne

- Advertisement -