poniedziałek, 22 lipca, 2024

Kim jest pracodawca z sercem?

0
Kim jest pracodawca z sercem?
Udostępnij:

Pracodawcą z sercem jest pracodawca, który zatrudnia osoby z niepełnosprawnością. W Polsce współczynnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością szacuje się na poziomie 26,8%, współczynnik aktywności zawodowej z kolei na 28,8% a stopa bezrobocia jest równa 7,2%. W porównaniu do średniej unijnej, która wynosi 48,7% (wskaźnik zatrudnienia) w Polsce liczby te są o połowę niższe, pokazując skalę problemu dotyczącego zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. W Polsce osób z niepełnosprawnościami, posiadających prawne potwierdzenie niepełnosprawności, jest ponad 3 mln. W rzeczywistości jest ich dużo więcej, szacuje się, że w granicach od 4 do 7 mln.

Patrząc na te liczby i rzeczywiste potrzeby do bycia aktywnym zawodowo przez osoby z niepełnosprawnościami, wpadłyśmy na pomysł utworzenia nowej kampanii społecznej – Pracodawca z Sercem.

Jest to akcja, która ma na celu szerzyć świadomość wśród pracodawców na temat pracowników z niepełnosprawnością, jak również ma nagradzać tych pracodawców, którzy już zatrudniają osoby niepełnosprawne. Pomysłodawczyniami akcji są 4 wyjątkowe kobiety, których fascynujące historie możecie poznać odwiedzając stronę internetową www.pracodawcazsercem.pl

Jakie są najważniejsze korzyści pracodawcy zatrudniającego osobę z niepełnosprawnością?

 1. Dofinansowanie stanowiska pracy
 2. Dofinansowanie szkoleń i staży
 3. Dofinansowanie wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego
 4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 5. Koszty związane z zatrudnieniem pracownika wspomagającego

Co poza finansowo zyskuje pracodawca zatrudniając osobę z niepełnosprawnością?

 1. Pracownika godnego zaufania
 2. Pracownika odpowiedniego na dane stanowisko
 3. Pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami
 4. Często pracownika ze zwiększoną odpornością na stres
 5. Pracownika odważnego, który nawet w obliczu powszechnych chorób nie będzie się imał pracy ani odizolowywał od środowiska.
 6. Zwiększona lojalność pracowników (pełno i niepełnosprawnych)
 7. Zwiększona integracja wśród współpracowników
 8. Wzrost empatii w firmie
 9. Zwiększone zaangażowanie pracowników w stosunku do pracodawcy.
 10. Możliwość pozyskania nowych klientów z różnych grup społecznych
 11. Możliwość pozyskania grupy kandydatów z rynku pracy na przyszłe stanowiska
 12. Ogólne polepszenie wizerunku firmy
 13. Większa atrakcyjność firmy jako godnej współpracy
 14. Wzrost zainteresowanie inwestorów
 15. Wzrost konkurencyjności

Jaki jest w dzisiejszych czasach pracownik z niepełnosprawnością?

Jak wygląda praca, gdy w otoczeniu jest pracownik z niepełnosprawnością?

Jakimi jesteśmy pracownikami i co nas wyróżnia?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą pomysłodawczynie akcji Pracodawca z sercem. Joanna Olszewska, Monika Jura, Agnieszka Grochala oraz Iwona Lewandowska.

Iwona Lewandowska
Koordynator projektów