niedziela, 21 kwietnia, 2024

Zmarł druh Jacek Smolik

0
Zmarł druh Jacek Smolik
śp. druh Jacek Smolik, fot. arch.
Udostępnij:

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. druha Jacka Smolika, komendanta I Szczepu „Orląt” im. Jana Bytnara „Rudego”, instruktora Hufca ZHP w Jaśle.

Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia w imieniu swoim, Rady Miejskiej Jasła oraz pracowników Urzędu Miasta w Jaśle składają Henryk Rak, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła i Ryszard Pabian, burmistrz Miasta Jasła.

Redakcja portalu Twoje Jasło z żalem dołącza się do wyrazów współczucia dla Rodziny i Najbliższych śp. druha Jacka Smolika.

Jacek Smolik 1949 – 2021 r.

Jacek Smolik urodził się 18.07.1949 r. w Gorlicach. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i Studium Nauczycielskiego w Przemyślu. Od wielu lat związany z Jasłem, gdzie długie lata pracował jako nauczyciel j. polskiego i historii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta. Działacz i propagator harcerstwa w Związku Harcerstwa Polskiego ziemi jasielskiej.

Z ruchem harcerskim związany od 1960 roku, kiedy to złożył przyrzeczenie harcerskie. Od 1.09.1972 do śmierci pełnił funkcję komendanta I Szczepu „Orląt” im. Janka Bytnara „Rudego”. Poprzez szeregi wchodzących w skład Szczepu 4. Drużyny Harcerskiej „Buki” im. T. Zawadzkiego „Zośki” i 31. Drużyny Harcerskiej „Sosny” im. A. Dawidowskiego „Alka” przeszło wielu młodych jaślan. Przez długie lata aktywnie działał na rzecz rozwoju ZHP oraz kultywowania i upowszechniania idei harcerstwa wśród mieszkańców Jasła.

Od 1972 roku wraz z harcerzami opiekował się kwaterą poległych w 1939 roku lotników, wystawiając przy mogiłach coroczne warty honorowe w uroczystość Wszystkich Świętych. Jego starania przyczyniły się do organizacji cyklicznych spotkań z Mateńką Polskich Harcerzy Zdzisławą Bytnar (mama Janka Bytnara „Rudego”) oraz Danutą Bytnar – Dziekańską (siostrą „Rudego”). Organizowane przez Jacka Smolika wyjazdy harcerzy do Warszawy trwały do końca życia obydwu pań.

Zmarły druh Jacek wraz z harcerzami uczestniczył w złożeniu ziemi katyńskiej w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie (1989 r.) oraz w sprowadzeniu prochów generała Władysława Sikorskiego (1993 r.). Był pomysłodawcą i realizatorem wielu rajdów i gier terenowych m.in. Rajdu  Niepodległości I Szczepu „Orląt” , Rajdu Niepodległości, Rajdu Pamięci Powstania Styczniowego, Rajdu Nocnego JP II. Druh Jacek angażował się również w upamiętnienie ostatniego żołnierza września 1939 r. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Przez wiele lat angażował się w organizowane przez Miasto Jasło uroczystości z okazji świąt państwowych i lokalnych: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Narodowe Święto Niepodległości.

Ze szczególną atencją odnosił się Jacek Smolik do rocznicy akcji uwolnienia więźniów z więzienia jasielskiego, tzw. „akcja Pensjonat”. Jako dowódca Harcerskiej Asysty Honorowej i autor Apeli Poległych włączał się co roku w organizację uroczystości z tej okazji. Był odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979 i 1986), Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1982), Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP (1988), Medalem Pro Patria (2014), Medalem za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (2016). Jacek Smolik zmarł w nocy z 10 na 11 grudnia 2021 roku w wieku 72 lat.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia.