piątek, 12 lipca, 2024

Zabytkowy dworek w Wolicy na sprzedaż!

0
Zabytkowy dworek w Wolicy na sprzedaż!
Zabytkowy Dworek w Wolicy
Udostępnij:

Zarząd Powiatu w Jaśle ogłosił przetarg na sprzedaż zabytkowego Zespołu dworsko – parkowego w Wolicy. Leży on na ponad 2-hektarowej działce, usytuowanej na malowniczym wzgórzu, w centrum wsi, przy drodze prowadzącej z Jasła do Tarnowca.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, zabudowana zespołem dworsko – parkowym, w skład którego wchodzą: dwór, spichlerz dworski, postument kapliczki oraz park z drzewostanem, o numerze ewid. 300/1, o pow. 2,4025 ha, położona w miejscowości Wolica, Gmina Jasło. Nieruchomość ta wpisana jest do rejestru zabytków, prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Inicjatorem budowy dworu był Apolinary Przyłęcki herbu Szreniawa, który nabył dobra Wolicy w roku 1865, jednak budowa została przesunięta na lata 80-te XIX. Wówczas to dawne założenie folwarczne zostało przekształcone w podmiejską rezydencję ziemiańską, otoczoną przez park krajobrazowy. Po drugiej wojnie światowej budynek dworu służył jako dom kultury, a później, aż do 2020 r. mieścił się w nim Dom Dziecka. W chwili obecnej nieruchomość nie jest użytkowana.

Murowany budynek dworu posadowiony jest w centralnej części działki. Składa się z poziomu piwnic, parteru, pierwszego piętra oraz nieużytkowego strychu. Budynek zachowuje w dużym stopniu pierwotną strukturę zabytkową. Posiada piękne detale architektoniczne i plastyczne, bogatą sztukaterię oraz urokliwą drewnianą werandę z oszklona altaną. Wewnątrz zachowały się m.in. oryginalne schody z galerią i drewniane kasetony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 627 m2.

Budynek byłego spichlerza dworskiego zlokalizowany jest nieopodal dworu, w północno-wschodniej części działki. W okresie użytkowania nieruchomości przez Dom Dziecka pełnił on funkcje administracyjną, w przeszłości stanowił mieszkanie pracownika a pierwotną funkcją budynku była funkcja spichlerza. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 94,30 m².

Park zlokalizowany we wschodniej części działki, pochodzi najprawdopodobniej z XVIII i XIX stulecia. Rozplanowany został na rzucie prostokąta. Główny drzewostan parku stanowią: jesion wyniosły, dąb, modrzew europejski, kasztanowiec, lipa drobnolistna, brzoza. W chwili obecnej największe skupiska starodrzewu występuje na jego obrzeżach, głównie są to dęby. Od zachodu park otacza półnaturalny las.

 Dla zespołu dworsko – parkowego w Wolicy, została sporządzona dokumentacja konserwatorska, określającą: opis i stan zachowania obiektu, możliwości adaptacji zespołu oraz jego elementów,  program prac konserwatorskich, który będzie dla potencjalnego nabywcy podstawą opracowania szczegółowych programów i projektów odnoszących się do określonych zadań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 1 000 000,00 zł. Nabywcy nieruchomości zostanie udzielona 30% bonifikata od ceny ustalonej w drodze przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, pokój nr 339, III piętro.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00, tel. (13) 44-864-76, e-mail: k.cholewiak@powiat.jaslo.pl.

Zapraszamy wszystkich koneserów do zapoznania się z ofertą i oglądania nieruchomości.

Materiały

Wolica – dokumentacja konserwatorska
Wolica​_-​_dokumentacja​_konserwatorska.pdf 2.15MB
Ogłoszenie o przetargu

źródło: Starostwo Powiatowe