sobota, 13 lipca, 2024

LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

12 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 15.30, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., zwołuję LIX Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Komisji Wnioskowej.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok.
    b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2027.
  5. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY  RADY
ROBERT SNOCH