wtorek, 16 kwietnia, 2024

III Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
III Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

30 grudnia o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. odbędzie się III Sesja Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

b) zmiany Uchwały Nr LIX/411/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6.11.2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2014 roku.

c) ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jasielskiego.

d) powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika       w ciągu drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa   w miejscowości Gliniczek”.

e) udzielenia zgody na bonifikatę od opłat rocznych za nieruchomość oddaną w trwały zarząd.

f) utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego.

g) przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego.

h) zasad reprezentacji Powiatu Jasielskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego.

i) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2015 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.