wtorek, 18 czerwca, 2024

Budowa mostu na Gądkach – Miasto Jasło uzyskało pozwolenie na budowę

0
Budowa mostu na Gądkach – Miasto Jasło uzyskało pozwolenie na budowę
Udostępnij:

Miasto Jasło otrzymało pozwolenie na budowę mostu z jednostronnym chodnikiem przez rzekę Wisłokę na osiedlu Gądki. Inwestycja ta poprawi dostępność komunikacyjną osiedla Gądki do centrum miasta i będzie stanowić dodatkową przeprawę przez rzekę nieopodal istniejącej kładki.

Prace projektowe dotyczące budowy mostu trwały od października 2016 roku i polegały m.in. na uzyskaniu koniecznych zezwoleń od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Kompletną dokumentację, na podstawie której Starosta Jasielski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, złożył Burmistrz Miasta Jasła. Decyzja, której potwierdzenie Miasto Jasło otrzymało 8 kwietnia br., ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Teraz Miasto Jasło będzie ubiegało się o 50 proc. dofinansowanie kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. – Budowa mostu na osiedlu Gądki jest jednym z ważniejszych zadań poprawiających komunikację w naszym mieście. Zdobycie dofinansowania byłoby istotną pomocą w realizacji zadania, ale uważam, że musimy je wykonać nawet jeśli przyjdzie nam to zrobić w oparciu o własne środki – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Zakres zadania obejmuje m.in. :

– budowę odcinka drogi gminnej publicznej klasy D bocznej ul. Gądki, stanowiącej najazdy na projektowany most, pomiędzy ul. Chopina oraz Gądki

– budowę skrzyżowań, budowę oraz przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych

– budowę mostu z jednostronnym chodnikiem przez rzekę Wisłokę

– zabezpieczenie przyczółków mostu poprzez budowę ścianki szczelnej po zewnętrznych stronach koron wałów rzeki Wisłoki wraz z umocnieniem brzegów i skarp rzeki.

– zabezpieczenie filarów mostu poprzez budowę umocnień brzegów rzeki Wisłoki

– budowę sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej

– przebudowę infrastruktury technicznej.

Most 1 online

Urząd Miasta w Jaśle