środa, 21 lutego, 2024

Co czeka ZMKS?

0
Co czeka ZMKS?
Udostępnij:

Nad dotowanym przez lata z budżetu miasta Zakładem Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle od lat widniała groźba upadku, a nawet likwidacji. Czy w związku ze zmianą władz samorządowych w mieście zmieni się coś w ZMKS-ie?

Działający od 1991 r. ZMKS funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Miasto Jasło i jej podlega. Przez te wszystkie lata nigdy nie udało się Zakładowi funkcjonować samodzielnie, bez dotacji z budżetu miasta. Praktycznie co roku Rada Miejska Jasła, po to by ratować zakład przed upadkiem, zwiększała dotacje celowe i w końcu coś się jednak chyba zmieniło, bo przez ostanie cztery lata udało się wypracować w ZMKS-ie dodatki wynik finansowy. Jak wieść gminna niesie Zakład czekają spore zmiany.

Co na to władze miasta?

– W tej chwili nie ma konkretnych decyzji co do zmian w strukturze i zarządzaniu w ZMKS – podkreśla Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Przyjrzyjmy się zatem obecnej sytuacji w Zakładzie.

Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle zatrudnia obecnie 63 osoby (plus 2 uczniów).

Na przełomie listopada i grudnia ub.r. zaistniała potrzeba zatrudnienia trzech osób w grupie kierowców celem utrzymania płynnego wykonywania przewozów pasażerskich, jak również utrzymania możliwości udzielania dni wolnych od pracy pracownikom pracującym w równoważnym systemie pracy – informuje Piotr Wojnarowicz, dyrektor ZMKS w Jaśle.

Z informacji uzyskanych od dyrektora wynika, że wynik finansowy Zakładu za 2014 r. będzie dodatni, podobnie jak w latach 2011, 2012, 2013. – Oscylował będzie w granicach 300-350 tys. zł dochodu netto. Dokładny wynik finansowy Zakładu będę mógł jednak podać po zakończeniu księgowań miesiąca grudnia – podkreśla Wojnarowicz.

Na przestrzeni lat 2011 – 2014, kiedy to dyrektorem ZMKS był P.Wojnarowicz, wszystkie działania w firmie nakierowane były na poprawę bardzo trudnej sytuacji finansowej w zakładzie. Miały na celu zminimalizowanie zobowiązań finansowych Zakładu, pozyskiwanie dodatkowych środków przy równoczesnym stabilnym utrzymaniu dostaw paliwa.

Szczególny nacisk położono na optymalizację czasu pracy, analizę rentowności poszczególnych linii komunikacyjnych, jak też poszczególnych kursów, analizę rynku pasażerów i sukcesywne wprowadzanie zmian, przy dostosowaniu rozkładu jazdy do realnego zapotrzebowania na przewozy.

– Istotnym elementem mającym wpływ na działalność Zakładu było realizowanie zadań wynikających z projektu pn. „Modernizacja taboru Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle” – podkreśla Wojnarowicz. – Działania te przełożyły się na znaczącą zmianę sytuacji finansowej Zakładu jak również na możliwość rozliczeń okresowych poszczególnych zapisów i wymogów projektu.

Od 2011 roku Zakład posiada podpisane porozumienia współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Porozumienia te zostały również wstępnie wynegocjowane przez Zakład na rok 2015 i wielce prawdopodobne jest podpisanie porozumień na rok 2015 z gminami : Jasło, Tarnowiec, Dębowiec, Brzyska i Kołaczyce.

1 – W okresie ostatnich czterech lat pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej Zakładu, ze środków własnych udało się przeprowadzić remonty kapitalne sześciu autobusów Autosan H-9 celem zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych pasażerów jak również zmniejszenia dysproporcji sanitarno-wizualnej posiadanego taboru w stosunku do 11 szt. autobusów zakupionych w ramach projektu – mówi z dumą dyrektor ZMKS.

W tym samy okresie ze środków własnych wymieniono przestarzały sprzęt elektroniczny (komputery, monitory, drukarki itp.) oraz kupiono i wdrożono nowe oprogramowanie finansowo-księgowe wraz z modułami serwisowym i kasowymi. Przeprowadzono również remont kapitalny budynku dyspozytorni wraz z pomieszczeniem socjalnym kierowców.

W celu lepszej komunikacji ze stanowiskiem dyspozytorskim, wszystkich kierowców wyposażono w służbowe telefony komórkowe. Pośrednio miało to również wpływ na bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i kierowców wykonujących regularne przewozy. W dyspozytorni wprowadzono bieżący monitoring pojazdów zakupionych w ramach projektu wspomnianego wyżej projektu.

– Zakup sprzętu, jak również oprogramowania pozwolił nie tylko na bezpieczne archiwizowanie danych księgowych, ale umożliwił szczegółową analizę prowadzonej przez Zakład działalności – zauważa Wojnarowicz.

A jakie inwestycje planowane są w ZMKS-ie w tym roku?

– Przeprowadzenie kolejnych remontów pomieszczeń socjalnych z dostosowanie ich do wymogów sanitarno- epidemiologicznych – wyjaśnia dyrektor.

Ewa Wawro