wtorek, 18 czerwca, 2024

Dofinansowanie do zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców Jasła

0
Dofinansowanie do zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców Jasła
Udostępnij:

Mieszkańcy Jasła mogą wziąć udział w projekcie „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, w ramach którego zaplanowano dofinansowanie na dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę. Dofinansowanie pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Dzięki temu programowi możemy przyczynić się między innymi do lepszego zagospodarowania wody opadowej, łagodzenia skutków suszy i zmian klimatu, a dodatkowo sami promować rozwiązania w zakresie małej retencji i oszczędności wody – zachęca do udziału w projekcie Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Zainteresowany mieszkaniec może otrzymać dofinansowanie na dostawę i montaż zestawu składającego się z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę (o pojemności ok. 650 l) wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz do rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej, czyli z pompą ogrodową wraz z wężem i zestawem zraszającym.

Deklaracje przystąpienia do projektu można składać od 12 do 18 stycznia 2023 r. w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter) w godzinach pracy urzędu. Liczba zbiorników jest ograniczona, stąd też o zakwalifikowaniu mieszkańca do uczestnictwa w projekcie decyduje data i czas złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji.

Szczegółowe informacje, w tym warunki uczestnictwa, wysokość dofinansowania oraz procedura zgłaszania się do projektu określone są w regulaminie i umowie z mieszkańcem. Dodatkowe informacje można uzyskać również w Urzędzie Miasta w Jaśle tel. (13) 44 86 347 lub w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tel. (13) 44 37 020.

Regulamin i wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/dofinansowanie-do-zbiornikow-na-deszczowke-dla-mieszkancow-jasla/

Projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowany jest przez Miasto Jasło, we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, a współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.

Urząd Miasta w Jaśle