poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Jasło aplikuje do Polskiego Ładu

0
Jasło aplikuje do Polskiego Ładu
Udostępnij:

O dofinansowanie trzech zadań będzie ubiegać się Miasto Jasło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Pogram Inwestycji Strategicznych. Ich szacunkowa wartość wynosi 71 mln zł.

Rada Miejska Jasła jednogłośnie wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Jasła do programu inwestycyjnego i złożenie wniosku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. We wniosku ujęte zostały trzy strategiczne zadania istotne dla rozwoju miasta:

  1. Zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej w Jaśle – szacowana wartość 18 mln zł (dofinansowanie 15 mln 300 tys. zł, udział Miasta 2 mln 700 tys. zł)
  2. Budowa infrastruktury drogowej łączącej strefę przemysłową Jasło-Gamrat z drogą krajową nr 73 – szacowana wartość 48 mln zł (dofinansowanie 45 mln 600 tys. zł, udział Miasta – 2 mln 400 tys. zł)
  3. Budowa krytego lodowiska w Jaśle – wartość zadania 5 mln zł (dofinansowanie 4 mln 500 tys. zł, udział Miasta – 500 tys. zł).

W ramach pierwszego zadania przewidziano: budowę kolektora kanalizacji deszczowej, zbiornik retencyjny na rowie, przepompownię wód deszczowych wraz z budową komunikacji do tego terenu, zagospodarowanie terenu oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. 

Z kolei zadanie drugie dotyczy budowy nowego mostu na rzece Wisłoce, pomiędzy drogą powiatową A. Mickiewicza, a drogą krajową nr 73 – ul. Krakowska. Zaplanowano most czteroprzęsłowy, belkowy o konstrukcji stalowo-betonowej oraz drogi dojazdowe. Drugą częścią tej inwestycji jest budowa odcinka o dł. około 1650 m znajdującego się w strefie przemysłowej Gamrat. Droga ta przebiega przez cały obszar strefy przemysłowej i stanowi dojazd do licznie znajdujących się tam przedsiębiorstw.

Zadanie trzecie obejmuje budowę całorocznego obiektu z funkcją lodowiska i boiska o wymiarach 60×26 m oraz budowę pełnego zaplecza obejmującego również widownię. Takie rozwiązanie pozwoli korzystać z obiektu przez cały rok – w sezonie zimowym jako lodowisko, natomiast w sezonie letnim jako boisko wielofunkcyjne do uprawiania innych dyscyplin.

Planowany termin realizacji inwestycji, w przypadku otrzymania środków, to lata 2022-2024.  Inwestycje byłyby realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Urząd Miasta w Jaśle