poniedziałek, 15 lipca, 2024

Konsultacje społeczne – rewitalizacja

0
Konsultacje społeczne – rewitalizacja
Udostępnij:

Do 13 lutego br. w Jaśle prowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jasła.
Do udziału w konsultacjach społecznych, które rozpoczęły się 15 stycznia br. uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Jasła, a szczególnie nimi zainteresowani powinni być: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, właściciele bądź podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, a także podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą.

Konsultacje obejmują kilka form. Jedną z nich było otwarte spotkanie umożliwiające omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zorganizowane 22 stycznia br. w Jasielskim Domu Kultury. Po spotkaniu odbył się spacer studyjny, którego celem była wizualizacja miejsc znajdujących się w proponowanych granicach obszarów. Otwarte spotkanie i spacer studyjny prowadzili Antoni Pikul, zastępca burmistrza Jasła oraz eksperci z Centrum Projektów Rewitalizacji S.A. w Katowicach. – Celem spotkania była prezentacja granic obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, gdyż planujemy opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji, który umożliwi realizację koniecznych zadań rewitalizacyjnych w mieście. Konsultacje trwają jeszcze do 13 lutego, dlatego zachęcam do zapoznania się z proponowanymi granicami obszarów rewitalizacji – mówi Antoni Pikul, zastępca burmistrza Jasła.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konsultacji wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://um_jaslo.bip.gov.pl – zakładka „Ogłoszenia” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle http://jaslo.pl – baner „Rewitalizacja Miasta Jasła”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta w Urzędzie Miasta w Jaśle, tel. 13 44 86 342.

Uwagi, propozycje i opinie można również zgłaszać w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Jaśle: bezpośrednio (Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta w Jaśle, II piętro, pokój 215, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Jaśle), drogą pocztową (ul. Rynek 12, 38-200 Jasło), bądź drogą elektroniczną (wsir@um.jaslo.pl).

 UMJ