poniedziałek, 6 lutego, 2023

Powiat chce pomóc. Wszyscy za, ale …

0
Powiat chce pomóc. Wszyscy za, ale …
Udostępnij:

Powiat jasielski pomoże województwu podkarpackiemu w przygotowaniach do budowy drogi 992 na odcinku przebiegającym przez Jasło. Jak przekonuje starosta Adam Pawluś to jedyna szansa na realizację zadania w krótkim czasie.

W piątek, podczas sesji nadzwyczajnej RPJ, o upoważnienie do podjęcia działań w tym temacie zwrócił się do radnych powiatowych starosta jasielski Adam Pawluś. Na mocy przyjętej uchwały Zarząd Powiatu ma ustalić warunki zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Podkarpackiego w zakresie przygotowania inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”. Podejmowane przez Powiat działania sprowadzać mają się do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowaniu projektu budowlanego dla tego zadania oraz uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Ta inwestycja jest zadaniem województwa podkarpackiego i jest na dalekiej pozycji rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Z uwagi na to, że jest możliwość naboru w ramach programu transgranicznego Polska-Słowacja, jest szansa na przyspieszenie realizacji tej inwestycji -podkreślał Starosta Adam Pawluś.

Sprawa jest pilna bowiem nabór wniosków planowany jest na maj 2017 roku. – Rozmawialiśmy w tej sprawie z dyrekcją Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, którzy oświadczyli nam, że nie mają możliwości technicznych, żeby w krótkim czasie przygotować odpowiednie dokumenty. Wyszliśmy z propozycją że możemy pomóc w tym względzie – wyjaśniał starosta Pawluś. – Rozmawialiśmy również z przedstawicielami województwa preszowskiego. Jeśli województwo podkarpackie złożyłoby wniosek to na dzień dzisiejszy nie byłoby większej konkurencji do tego wniosku, byłaby duża szansa na szybką realizację tej inwestycji. Mogłaby zostać zrealizowana prawdopodobnie w przyszłym roku. Nabór będzie od maja, do października zdążylibyśmy przygotować te dwa dokumenty o których mowa w projekcie uchwały.

Przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych to aż 85 proc. – Myślę że to są bardzo dobre warunki naboru, jeśli województwo zwróci się do nas o wsparcie finansowe to będziemy rozważać takie wsparcie. Na dzień dzisiejszy nie rozmawiamy o wsparciu finansowym tylko technicznym, czyli przygotowaniu dokumentów – podkreślał A.Pawluś. – Z uwagi na to, że już jest ogłoszony przetarg na drogę KG2 od mostu na Jasiołce do ronda Solidarności, to powstałby nowy ciąg drogowy. Na odcinku od ronda na ul. Wojska Polskiego do ronda na ul. Floriańskiej oprócz budowy drogi przewidziane są również prawie na całej długości drogi serwisowe oraz droga rowerowa i przebudowa lokalnych skrzyżowań. Uważam, że ta inwestycja zasługuje na nasze poparcie i zaangażowanie żeby wesprzeć Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Starosta uzasadniając mówił także o korzyściach jakie da rozładowanie ruchu tranzytowego i odciążenie ul. Metzgera i Lwowskiej.

Wyważanie otwartych drzwi?

W trakcie dyskusji radny Janusz Przetacznik zwrócił uwagę na fakt, że na tym etapie Zarząd nie potrzebuję upoważnienia Rady do podejmowania tego typu działań. – W tej materii wypowiedzieli się mieszkańcy Jasła zarówno w latach 2010 przy uchwalaniu MPZP Górka Klasztorna jak i w 2013 konsultując różne rozwiązania komunikacyjne przebiegu drogi wojewódzkiej 992 przez miasto Jasło zaproponowane przez Zarząd Województwa. Temat był omawiany, przebieg trasy jest ustalony – mówił radny Przetacznik. – Chciałbym wiedzieć na tym etapie tzn. aplikowania o środki (udziału w naborze), dlaczego mamy podejmować znowu jakieś działania projektowe nad czymś, co już było wielokrotnie omawiane, dyskutowane, konsultowane i jest przyjęte. My to wszystko mamy już za sobą. Został uzgodniony program użytkowy przebiegu drogi, który jest podstawą ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj –zbuduj” a nie tylko złożenia wniosku i ubiegania się o środki.

łącznik

mapa 1 online mapa 2 online legenda mapa

Miasto zaciera ręce

Inwestycja rozwiązałaby część problemów komunikacyjnych miasta Jasła stąd też władze miasta nie kryją zadowolenia, że powiat chce podjąć się tego zadania – to konkluzja z krótkiej wypowiedzi obecnego na sesji RPJ wiceburmistrza Antoniego Pikula. Na pytanie radnego Adama Kmiecika dlaczego to powiat, a nie miasto ma pomagać województwu w przygotowaniach do realizacji inwestycji podkreślił, że miasto od samego początku współpracowało z województwem w przy przygotowaniach planistycznych i koniecznych konsultacjach społecznych dotyczących tego zadania. – Niewykluczone że w najbliższym czasie włączymy się do podjętych przez powiat starań. Trochę niezręcznie jest mi jednak odpowiadać na zarzut pana radnego. W temacie przygotowania inwestycji nie ma przecież wyścigu czy jakiejś konkurencji. Narodziła się jakaś idea a my możemy ją wspomóc – zauważył A.Pikul.

Uchwała został przyjęta przy 19 głosach za, braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Radny Janusz Przetacznik nie wziął udziału w glosowaniu.

Pomoc tak, ale…

Pomoc tak, ale jasno i precyzyjnie sformułowana. Sztuka dla sztuki? Uchwała miała być kierunkową, a z jej treści jest uchwałą zobowiązaniową w zakresie rzeczowym, który w dużej części jest gotowy i czeka na wdrożenie od 2013 roku i co ważniejsze może być objęty postępowaniem przetargowym, podobnie jak to ma aktualnie miejsce przy realizacji drogi KG2. Projektowanie inwestycji liniowych wymaga czasu i doświadczenia, którego my nie mamy. W takim przypadku trudno sobie wyobrazić wsparcie techniczne związane z przygotowaniem dokumentacji za darmo, a jeszcze trudniej zrozumieć fakt jej opracowywania skoro do złożenia wniosku w ramach naboru do programu transgranicznego Polska-Słowacja nie jest wymagana, a konieczna jest dobra wola i determinacja  – wyjaśnia Przetacznik.

Ewa Wawro

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj