poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Przemoc w rodzinie? PCPR w Jaśle zaprasza

0
Przemoc w rodzinie? PCPR w Jaśle zaprasza
Udostępnij:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zaprasza do udziału w „Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2015”.
Podstawowym celem programu jest pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie w zaprzestaniu jej stosowania oraz ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról. Cele szczegółowe programu są następujące:

• powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,

• rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,

• kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,

• uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,

• zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,

• zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,

• uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 – 200 Jasło, w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku /pokój 23/.

Osoba do kontaktu – p. Magdalena Maculak, tel. 13 448 58 38

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.pcprjaslo.info