poniedziałek, 15 lipca, 2024

ULICA TOWAROWA – BEZPIECZEŃSTWO CZY OSZCZĘDNOŚĆ

2
ULICA TOWAROWA – BEZPIECZEŃSTWO CZY OSZCZĘDNOŚĆ
Udostępnij:

28 grudnia 2021r. oficjalnie otwarto ,,małą wschodnią obwodnicę miasta” czyli most łączący osiedla Sobniów z Hankówką.  Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Jasielski i kosztowała blisko 10 mln zł. 

W ramach zadania pn.,,Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R” zostały również wykonane drogi dojazdowe do nowego mostu, o klasie technicznej Z i kategorii ruchu KR3. W teorii oznacza to, że są one drogami zbiorczymi i należą do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.

Podczas oficjalnego otwarcia starosta jasielski Adam Pawluś podkreślił, że droga cyt. ,, Na pewno przyczyni się do lepszej jakości, bezpieczniejszej i szybszej podróży dla mieszkańców dwóch osiedli jak również gości przybywających do powiatu jasielskiego”. Czy były to właściwe słowa, podczas gdy tydzień wcześniej, wpłynęło do urzędu oficjalne pismo radnego Rady Miejskiej a zarazem przewodniczącego Zarządu Osiedla Jasło -Hankówka – Józefa Twardusia, w którym na wyraźny wniosek zaniepokojonych mieszkańców zwrócił uwagę na złe rozwiązanie organizacji ruchu? Nawiązując do słów starosty na temat ,,bezpieczniejszej podróży”, nie można nie zwrócić uwagi na wyraźne podkreślenie w piśmie problemu braku chodników, a nawet utwardzonych poboczy, które są wymagane w tej kategorii dróg. Ponad to dodatkowym problem jest brak oświetlenia. Osiedle Hankówka jest bardzo często użytkowane przez pieszych oraz rowerzystów, szczególnie wieczorową porą. Łącznik spowodował wzmożony ruch, więc słowa starosty po prostu mijają się z prawdą.

,,Żaden z przedstawicieli odpowiedzialnych za organizację ruchu drogowego nie odpowiedział na zaproszenie Komisji Rozwoju i Komunikacji Rady Miasta Jasła, podczas którego miało zostać omówione bezpieczne rozwiązanie organizacji ruchu, ponad to odpowiedź na pismo, którą dostałem od starosty Jasielskiego zawiera wiele błędnych informacji”- mówi radny Twarduś.

Czy starostę interesuje bezpieczeństwo mieszkańców? Można mieć co do tego pewne wątpliwości, gdyż w odpowiedzi wyraźnie podkreślił, że chodnik nie jest przewidziany ze względu na poprowadzenie nowej drogi w obszarze niezabudowanym. Trudno jednak nie zauważyć domów, znajdujących się obok drogi na osiedlu Hankówka. A zatem należałoby zapytać raz jeszcze, co z bezpieczeństwem tych mieszkańców?

  • Często spaceruję po osiedlu, wieczorową porą. Z zażenowaniem muszę stwierdzić, po przejęciu przez Powiat ul.Towarowa jest po prostu w tragicznym stanie. Spacerowanie w tej okolicy nie jest już dla mnie tak bezpieczne, jak wcześniej. Brak oświetlenia, brak chodnika! Dlaczego stary zamknięty odcinek jest oświetlony, a nowy, używany przez wszystkich już nie? Chyba brakło pieniędzy na nasze bezpieczeństwo – mówi mieszkaniec osiedla.

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa przy drodze kategorii Z pobocze utwardzone powinno mieć nie mniej niż 2 m. Przy ul.Towarowej znajdują się śladowe szerokości poboczy. Czy inwestor miał na uwadze, że mieszkańcy chcą bezpiecznie dojść do przystanku autobusowego? 

Radna Ewa Wawro postanowiła interweniować w tej sprawie podczas LXV sesji Rady Powiatu. ,,Zwrócili się do mnie zaniepokojeni mieszkańcy, którzy zainterweniowali w sprawie braku chodnika w obszarze zabudowanym, który według Pana zabudowany nie jest.  Dodatkowo nie otrzymali żadnej odpowiedzi w sprawie pogorszenia się stanu drogi, a także złej organizacji ruchu.”

Jak wynika z odpowiedzi starosty, według Powiatowego Zarządu Dróg parametry ul.Towarowej nie uległy pogorszeniu od chwili przejęcia drogi. Innego zdania są mieszkańcy, a także ofiary kolizji samochodowych.

Czy na pewno parametry nie uległy pogorszeniu? Czy tak ma wyglądać zabezpieczenie nowo wybudowanego odcinka drogi?

Starostwo przejęło część ul. Towarowej od przejazdu kolejowego aż po most na rzece Jasiołce.  Po hucznym otwarciu stan drogi bardzo szybko zaczął się pogarszać.

Wzmożony ruch ciężkich pojazdów  doprowadził do uszkodzenia przepustu pod ul. Towarową, co powoduje problem z rozmijaniem się pojazdów a przede wszystkim grodzi zapadnięciem się jezdni na opisywanej drodze.

Czy tak powinna wyglądać inwestycja, która miała ulepszyć łączność pomiędzy osiedlami Sobniów -Hankówka oraz poprawić bezpieczeństwo mieszkańców? Strach pomyśleć, w jakim stanie będzie droga po nadciągającym sezonie zimowym.

Karolina Gorczyca

2 KOMENTARZE

  1. Po różnych wioskach są chodniki, a osiedle Hankówka nie jest wsią tylko miastem ! Nie wspomniano w artykule, o felernym połączeniu ul. Hankówka z ul. Towarową. Takie połączenie jakie jest zrobione można narysować na kartce papieru. Póki co można na tym odcinku wybić zęby. Kto ma zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i innych użytkowników ???

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.