poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Weź udział w konsultacjach społecznych

0
Weź udział w konsultacjach społecznych
Udostępnij:

Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jasła. Konsultacje prowadzone będą od 15 stycznia do 13 lutego br.
Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Jasła, a w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, właściciele bądź podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, a także podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą. – Celem konsultacji będzie zebranie uwag i propozycji odnośnie wyznaczenia granic obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Jasła – wyjaśnia Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w kilku formach. Jedną z nich będzie otwarte spotkanie umożliwiające omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które odbędzie się 22 stycznia 2016 r., w godz. 13.00-15.00 w Jasielskim Domu Kultury w sali multimedialnej (ul. Kołłątaja 1). Po spotkaniu odbędzie się spacer studyjny, za pomocą którego możliwa będzie wizualna ocena miejsc znajdujących się w proponowanych granicach obszarów.

Uwagi, propozycje i opinie można również zgłosić w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Jaśle: bezpośrednio (Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta w Jaśle, II piętro, pokój 215, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Jaśle), drogą pocztową (ul. Rynek 12, 38-200 Jasło), bądź drogą elektroniczną (wsir@um.jaslo.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konsultacji wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://um_jaslo.bip.gov.pl  – zakładka „Ogłoszenia” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle http://jaslo.pl – baner „Rewitalizacja Miasta Jasła”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta w Urzędzie Miasta w Jaśle, tel. 13 44 86 342.

Otwarte spotkanie konsultacyjne oraz spacer studyjny będzie zrealizowany przez ekspertów z Centrum Projektów Rewitalizacji S.A. z Katowic.

UMJ