poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Wszystkich Świętych – organizacja ruchu i utrzymanie cmentarzy komunalnych

0
Wszystkich Świętych – organizacja ruchu i utrzymanie cmentarzy komunalnych
Udostępnij:

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych Miasto Jasło podaje kilka informacji dotyczących organizacji ruchu oraz utrzymania cmentarzy komunalnych w tym okresie.
Porządki na cmentarzach

Generalne porządki na cmentarzach komunalnych prowadzone będą do 31 października br. (sobota) wraz z bieżącym opróżnieniem wszystkich pojemników i kontenerów na odpady na cmentarzach komunalnych przy ulicach Mickiewicza, Zielonej i Gajowej. 31 października, na cmentarzu przy ul. Zielonej, pojemniki i kontenery na odpady, po opróżnieniu, zostaną ustawione przed bramą cmentarną oraz przed bramą na placu „Bazar“, a w miejscach stałej ich lokalizacji zostaną wywieszone tabliczki informacyjne o miejscu składowania odpadów. Do 31 października główne chodniki oraz tereny przyległe do cmentarzy zostaną oczyszczone przez grupę pracowników robót interwencyjnych.

Bezpłatne autobusy

Aby zmniejszyć liczbę samochodów, w kierunku cmentarzy kursować będą w cyklu ciągłym od godz. 8. do godz. 17 bezpłatne autobusy. Zakład Pogrzebowy „Hades“ w Jaśle zapewni autobus z przystankiem początkowym przy ul. Dworcowej, a Zakład Pogrzebowy Wiesław Okarma zapewni autobus z przystankiem początkowym przy ul. P. Skargi obok kościoła FARA. Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjazdu samochodami na cmentarze przy ul. Mickiewicza i ul. Gajowej oraz podjechania pod cmentarz przy ul. Zielonej.

Organizacja ruchu i parkingi

W związku ze zwiększonym ruchem w pobliżu cmentarzy wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu: ul. Kilińskiego od 31 października w godz. popołudniowych do 2 listopada do godz. 8.00, ul. Mickiewicza od 31 października do 2 listopada (ustawienie znaków oraz ich zdemontowanie odbędzie się w wyżej wymienionych terminach).

Cmentarz przy ul. Zielonej: ul. Kilińskiego – za skrzyżowaniem z ul. Farną zostanie ustawiony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się“ z tabliczką „nie dotyczy pojazdów osób niepełnosprawnych“. Cmentarz przy ul. Mickiewicza: ul. Mickiewicza – zarządca drogi (Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle) ustawi znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie w kierunku osiedla „Gamrat“ od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską; postój samochodów wzdłuż ul. Mickiewicza (zatoka), na parkingu zewnętrznym przy cmentarzu (część parkingu będzie wyłączona z parkowania na prowadzenie handlu kwiatami), na drodze dojazdowej do domu przedpogrzebowego oraz na parkingu wewnętrznym cmentarza. Cmentarz przy ul. Gajowej: postój samochodów na parkingu i wzdłuż ul. Gajowej.

31 października, po zakończeniu handlu, i 1 listopada zostanie udostępniony dodatkowo do parkowania plac „Bazar“ oraz plac „Mój Rynek“.

Utrzymanie porządku

Na cmentarzach przy ul. Mickiewicza i ul. Zielonej wprowadzone zostaną stałe dyżury pracowników Zakładu Pogrzebowego „Hades“ w Jaśle, odpowiedzialnych za udzielanie informacji oraz bieżące utrzymanie porządku. Dodatkowo Na cmentarzach przy ul. Gajowej i ul. Mickiewicza zostaną ustawione przenośne kabiny „WC”. Nad całością organizacji ruchu i bezpieczeństwem nadzór sprawować będzie Policja i Straż Miejska.

UMJ