poniedziałek, 22 lipca, 2024

Wymiana kotłów na gazowe, biomasę oraz paliwa stałe – do 70 proc. dofinansowania

0
Wymiana kotłów na gazowe, biomasę oraz paliwa stałe – do 70 proc. dofinansowania
Udostępnij:

Dbając o czyste powietrze i środowisko w mieście, Burmistrz Miasta Jasła zaprasza mieszkańców Jasła, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego, do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieca lub kotła na paliwa stałe). Miasto zamierza ubiegać się o dofinasowanie wymiany kotłów na gazowe, na biomasę klasy 5 oraz na paliwa stałe inne niż na biomasę.

– Nasi mieszkańcy mogą aplikować zarówno o demontaż i likwidację dotychczasowego pieca, instalację nowego kotła oraz przebudowę, montaż niezbędnej wewnętrznej instalacji CO i CWU. Wysokość dofinansowania wyniesie do 70% kosztów kwalifikowanych – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

O wymianę pieca mogą wnioskować osoby, które są właścicielami budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Jasła. Wymiana pieca może nastąpić tylko, przy jednoczesnej trwałej likwidacji starego pieca na paliwo stałe. Jest to działanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie dotychczasowych źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku.

Montaż kotłów w domach prywatnych nastąpi wyłącznie w przypadku otrzymania przez Miasto Jasło dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza. Decyzja w sprawie dofinasowania podjęta zostanie w I kwartale 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, zasady uczestnictwa w projekcie, w tym formularze wniosku, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/ogloszenie-burmistrza-miasta-jasla-dotyczace-wymiany-kotlow/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.13 448-63-84 w godzinach 7.15 –15.15.

Wnioski na wymianę starych pieców (do odebrania również w informacji UMJ), można składać do Urzędu Miasta w Jaśle (Kancelaria, pokój 19) lub przesłać drogą elektroniczną na adres urzad@um.jaslo.pl do 16 kwietnia 2018 r.

Realizacja projektu, w przypadku otrzymania dofinasowania, planowana jest w latach 2019/2020.

Urząd Miasta w Jaśle