piątek, 12 lipca, 2024

Zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników w mieście 2022/2023

0
Zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników w mieście 2022/2023
Udostępnij:

W tym roku siedmiu wykonawców będzie dbać o bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i przechodniów w naszym mieście. Łączny koszt tego zadania to około 1,4 mln zł.

Podczas „Akcji Zima” prowadzone będą całodobowe dyżury. Wszelkie interwencje oraz uwagi dotyczące stanu chodników, jezdni, parkingów, placów stanowiących własność miasta Jasła, należy zgłaszać:
– od 7.30 do 15.30 
(w godzinach pracy urzędu) pod nr telefonu 13 448 63 18, 
email: wi@um.jaslo.pl 
– od 15.30 do 7.30 
dyżur pełniony jest na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej i monitoringu pod nr telefonu 13 448 25 80, e-mail: sm-od@um.jaslo.pl

Na ulicach akcja prowadzona będzie przy pomocy sprzętu mechanicznego do momentu zapewnienia bezpiecznej przejezdności (jezdnia odśnieżona i posypana na całej szerokości i długości, dopuszcza się zaleganie na jezdni cienkiej równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu z jednoczesną likwidacją śliskości). Zwalczanie śliskości i gołoledzi na ulicach odbywać się będzie przy pomocy mieszanki piaskowo-solnej.

Uzyskanie standardu zimowego utrzymania powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od chwili ustania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady atmosferyczne, gołoledź), przy czym likwidacja śliskości następuje niezwłocznie od chwili wystąpienia warunków umożliwiających jej rozpoczęcie i prowadzona jest w sposób ciągły.

UM Jasło