sobota, 26 listopada, 2022

Dzieci powodzian wyjadą na kolonię

0
Dzieci powodzian wyjadą na kolonię
Zameczek prezydenta RP w Wiśle, fot. źródło: Wikipedia
Udostępnij:

36 dzieci z rodzin poszkodowanych wskutek ostatniej powodzi z terenu województwa podkarpackiego wyjedzie na kolonię do Wisły (woj. śląskie). Wyjazd kolonijny przygotowują wspólnie – Kancelaria Prezydenta RP oraz Województwo Podkarpackie przy wsparciu Wojewody Podkarpackiego.

Z inicjatywą organizacji letniego wypoczynku dla najmłodszych wyszła Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda, która zaprosiła dzieci z Podkarpacia do Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle. Będą tam przebywać od 25 lipca do 1 sierpnia pod opieką wykwalifikowanej kadry wychowawców.

Cieszy mnie, że dzieci powodzian z Podkarpacia będą miały zapewniony letni wypoczynek w tak urokliwym miejscu, jakim jest Wisła. Mam nadzieję, że spędzą tam piękne chwile, które pomogą im zapomnieć o traumie, gdy ich rodziny wskutek niszczycielskiej siły żywiołu często potraciły dorobek całego życia. To właśnie dzieci najbardziej teraz potrzebują wypoczynku, oderwania się od problemów dnia codziennego – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Na miejscu, na dzieci czeka mnóstwo atrakcji, m.in. spotkanie ze służbami mundurowymi – ze Strażą Pożarną, Policją i GOPR-em, a także wycieczki w okolicach Wisły.

Jestem bardzo wdzięczny Pierwszej Damie RP, pani Agacie Kornhauser-Dudzie, która swoim kobiecym zmysłem dostrzegła problem najmłodszych i zainicjowała organizację wypoczynku  – dodał marszałek Ortyl.

Kancelaria Prezydenta RP zapewni całej grupie nocleg wraz z wyżywieniem, a pozostałe koszty (transport, ubezpieczenie, materiały do zajęć dla dzieci oraz wynagrodzenie opiekunów i kierownika kolonii) zostaną pokryte przez Województwo Podkarpackie.

Dodatkowo, marszałek Władysław Ortyl zwrócił się z prośbą do potencjalnych sponsorów o zakup wyprawek dla dzieci, a w urzędzie marszałkowskim i Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie zorganizowano zbiórkę pieniędzy wśród pracowników, mającą wesprzeć to cenne przedsięwzięcie.

Dzieci, które wyjadą na letni wypoczynek pochodzą z terenów województwa podkarpackiego, które w szczególny sposób ucierpiały podczas czerwcowej i lipcowej powodzi, w tym z gmin: Jasło, Jasienica Rosielna, Jawornik Polski, Łańcut oraz miasta Jasło, jak również z miasta i gminy Kańczuga.

Organizatorem wypoczynku dla dzieci będzie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu, które wchodzi w skład Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP

OD REDAKCJI:

Powyższą informację otrzymaliśmy z Biura Prasowego UMWP.  Inicjatywa godna pochwały, poprosiliśmy jednak o uzupełnienie informacji o to jakie były kryteria i klucz doboru dzieci, które skorzystają z zaproszenia. Poniżej odpowiedź, jaką otrzymaliśmy.

* * *

Według danych, które podaje Urząd Wojewódzki (z dnia 9 lipca), w powodzi poszkodowanych zostało ponad 5 300 osób. Liczba dzieci, które ucierpiały w powodzi jest oczywiście większa niż 36, dla których organizowana jest kolonia, dlatego zostały przyjęte szczegółowe kryteria zgłoszeń na wyjazd, aby w pierwszej kolejności wspomóc dzieci znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. Kryteria te znajdują się w tekście poniżej.

Dzieci, które wyjadą na letni wypoczynek pochodzą z wielu gmin: Jasło, Jasienica Rosielna, Jawornik Polski, Łańcut oraz miasta Jasło, jak również miasta i gminy Kańczuga, a więc z terenów województwa podkarpackiego, które w szczególny sposób ucierpiały podczas czerwcowej i lipcowej powodzi. Wpływ na liczbę dzieci odpoczywających na obozie, mają także obostrzenia i wytyczne związane z covid-19.

Liczymy, że kolonia w Wiśle, z propozycją której wyszła Pierwsza Dama, stanie się takim dobrym przykładem, dobrą praktyką, która uruchomi kolejną pomoc, wsparcie dla następnych dzieci ze strony nowych organizatorów, sponsorów – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

Takie możliwości stwarzają przepisy. Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 uczniom z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi mogą zostać zorganizowane nieodpłatne wyjazdy edukacyjno – terapeutycznego, we współpracy pomiędzy gminami a wojewodą. Szczegółowe zasady, na jakich dzieci mogą zostać zgłoszone, określają ww. przepisy.

Kryteria przyjęcia na kolonię organizowaną przez Województwo Podkarpackie w ośrodku zapewnionym przez Kancelarię Prezydenta w dniach 25.07 – 1.08.2020 r.

1. Uprawnieni do udziału w kolonii są uczniowie, którzy:
1) zamieszkują stale na terenie jednej z 6 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w czerwcu 2020 r. w województwie podkarpackim .
2) uczęszczają w roku szkolnym 2019/2020 do szkół podstawowych,
3) mają nie mniej niż 7 i nie więcej niż 12 lat, ukończone w 2020 r.,
4) pochodzą z rodzin, którym został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2020 r. w wyniku wystąpienia powodzi,
5) nie korzystają w 2020 r. z nieodpłatnego wyjazdu edukacyjno – terapeutycznego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021,
6) mogą zostać dopuszczeni do korzystania z kolonii na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Z jednej gminy wymienionej w ust. 1 pkt 1 na kolonię może zostać wysłanych nie więcej, niż 6 uczniów.

3. W przypadku liczby uczniów uprawnionych do korzystania z kolonii przekraczającej liczbę osób określoną w punkcie ust. 2, pierwszeństwo mają uczniowie pochodzący z rodziny:
1) w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne lub jest osoba powyżej 16 roku życia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, znacznym lub umiarkowanym,
2) wielodzietnej,
3) w której rodzic wychowuje dziecko/dzieci samotnie,
4) dochód na jednego członka rodziny nie przekracza progu dochodowego uprawniającego do otrzymywania świadczeń rodzinnych, określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

4. W przypadku gdy liczba uczniów uprawnionych do korzystania z kolonii nie przekracza liczby określonej w ustępie 2, wolne miejsca przechodzą do gminy najbardziej poszkodowanej w wyniku powodzi, która miała miejsce w czerwcu 2020 r. w województwie podkarpackim.

Monika Konopka
Biuro Prasowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj