poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Eliminacje powiatu jasielskiego do 20. OMTM

0
Eliminacje powiatu jasielskiego do 20. OMTM
Udostępnij:

Na obiektach Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie odbyły się eliminacje powiatu jasielskiego do dwudziestego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Wzięły w nich udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z Jasła, Trzcinicy, Kołaczyc i Nowego Żmigrodu.
Organizatorem tegorocznej edycji turnieju była jasielska Policja, która do współpracy zaprosiła podmioty zainteresowane propagowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród młodzieży szkolnej. Do udziału w realizacji przedsięwzięcia przystąpili: Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Starostwo Powiatowe w Jaśle, Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, którego baza dydaktyczna stała się miejscem zmagań.

Józef Biernacki, który przewodniczy lokalnemu komitetowi organizacyjnemu turnieju przypomina, że zgodnie z obowiązującym regulaminem, priorytetem konkursu jest „podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży ponadgimnazjalnej”.

Turniej motoryzacyjny 2016 - online

Zdj. Damian Palar

Turniej ma charakter wieloetapowy i odbywa się na poziomie szkolnym, powiatowym, następnie wojewódzkim i krajowym.

Finał powiatu jasielskiego w roku szkolnym 2015/2016 składał się z trzech konkurencji: test wiedzy (25 pytań jednokrotnego wyboru rozwiązywany przez całą drużynę), udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (w sprawdzianie praktycznym uczestniczy cały zespół) oraz jazda sprawnościowa samochodem osobowym po wyznaczonym torze przeszkód z zamontowanym na przedniej masce pojazdu tzw. „talerzem Stewarta” (przez wyznaczonego przedstawiciela Lokalny Komitet Organizacyjny Turniejów 38-200 Jasło, ulica Piotra Skargi 86/9 tel. (+48) 602 581 659 | e-mail: jozef@jkmird.pl 39.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 20. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny ELIMINACJE POWIATU JASIELSKIEGO 2016 danej drużyny). Realizacji zadań praktycznych w roli obserwatora może przyglądać się opiekun drużyny. Obsadę sędziowską w poszczególnych elementach zmagań stanowili funkcjonariusze Policji oraz działacze Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Po podliczeniu punktów zgromadzonych przez przedstawicieli poszczególnych drużyn pierwsze miejsce w eliminacjach powiatu jasielskiego do 20. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego zajęła drużyna Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy w składzie: Żaneta Frat, Marcin Setlak, Rafał Dudek, a ich opiekunem był Marek Bara. 14 maja wyjadą oni do Przemyśla, gdzie w tamtejszym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w finale województwa podkarpackiego zmierzą się ze sobą uczniowie z poszczególnych powiatów regionu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia! Dzięki uprzejmości lokalnych samorządów, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie oraz właściciela firmy Zakład Instalacyjny Wod.Kan.Gaz i Co nr 2 Oraz Roboty Ziemne w Wolicy Adama Krzyżaka laureaci zostali uhonorowani pucharami, medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Patronat honorowy nad turniejem objęli: senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Bogdan Rzońca, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle komisarz Jacek Krzyżak, starosta jasielski Mariusz Sepioł, wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie Alicja Wiśniewska oraz prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Stanisław Radzik.

W promocję wydarzenia włączyły się lokalne środki masowego przekazu: prasa (tygodnik „Nowe Podkarpacie”, tygodnik „Fakty Jasielskie”, miesięcznik „Obiektyw Jasielski”), Lokalny Komitet Organizacyjny Turniejów 38-200 Jasło, ulica Piotra Skargi 86/9 tel. (+48) 602 581 659 | e-mail: jozef@jkmird.pl 39. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 20. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny ELIMINACJE POWIATU JASIELSKIEGO 2016 telewizja (TVJ Telewizja Jasło), radio (Polskie Radio Rzeszów, Radio Trendy) oraz portale internetowe (terazJaslo.pl, WirtualneJaslo.pl, twojeJaslo.pl, Internetowa Telewizja Południe).

Przewodniczący Komitetu
Józef Biernacki