wtorek, 18 czerwca, 2024

Będzie przebudowa ok. 1 km drogi Osobnica – Łazy Dębowieckie – Dębowiec

0
Będzie przebudowa ok. 1 km drogi Osobnica – Łazy Dębowieckie – Dębowiec
fot. arch.
Udostępnij:

Dzisiaj, tj. 24 września br. Zarząd Powiatu w Jaśle podpisał umowę z wykonawcą na przebudowę drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica – Dębowiec w miejscowościach Osobnica i Łazy Dębowieckie.

W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica – Dębowiec w km 0+004 – 0+474, 1+800 – 2+329 w miejscowościach Osobnica i Łazy Dębowieckie” zostanie przebudowany niemal pół kilometrowy odcinek drogi w Osobnicy (w km 0+004 – 0+474) i ponad pół kilometrowy w Łazach Dębowieckich (w km 1+800 – 2+329).      

W Osobnicy droga zostanie poszerzona do normatywnych parametrów klasy Z, wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna i wybudowane chodniki po obu jej stronach. Rowy będą odmulone i zabudowane kolektorem kanalizacji deszczowej.

W Łazach Dębowieckich po robotach przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonana zostanie nowa podbudowa i zlikwidowane przełomy. Na drodze położna zostanie nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych wraz ze skropieniem emulsją asfaltową. Wykonane będą również roboty wykończeniowe, w tym m.in.  uzupełnienie poboczy, oczyszczenie z namułu rowów oraz przepustów, obsianie skarp.

Wartość zadania to 1 309 934 zł. Środki na jego realizację pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, budżetu Powiatu Jasielskiego oraz dotacji gmin: Jasło i Dębowiec.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. z Jasła.

Termin realizacji zadania: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Starostwo Powiatowe