poniedziałek, 20 maja, 2024

Bezpłatne pojemniki na odpady dla mieszkańców

0
<strong>Bezpłatne pojemniki na odpady dla mieszkańców</strong>
fot. arch.
Udostępnij:

16 tysięcy pojemników na odpady trafi do prywatnych domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie Jasła. Od 30 stycznia do końca lutego Urząd Miasta w Jaśle, przy współpracy z firmą odbierającą odpady, będzie dostarczał je swoim mieszkańcom.

Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l, są trwale oznaczone napisem Miasto Jasło i nazwą rodzaju odpadu, na który są przeznaczone. Miasto kupiło je w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej”, stąd też przekazane zostaną mieszkańcom bezpłatnie.

Każdy zamieszkały budynek jednorodzinny, który objęty jest miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, otrzyma zestaw pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

Nieruchomości, w których nie został zgłoszony kompostownik, otrzymają pojemniki:

  • czarny: na tzw. odpady resztkowe (których nie da się posegregować)
  • zielony: na odpady ze szkła (opakowania szklane po produktach spożywczych: słoiki, butelki)
  • brązowy: na bioodpady (odpady kuchenne ulegające biodegradacji pochodzenia roślinnego)

Nieruchomości posiadające kompostownik nie otrzymają pojemnika brązowego.

Liczba otrzymanych pojemników czarnych zależeć będzie od liczby osób zamieszkałych w domu jednorodzinnym: do czterech osób – będzie to jeden pojemnik, od pięciu do siedmiu – dwa pojemniki, od ośmiu do dziesięciu – trzy pojemniki, a powyżej dziesięciu osób – cztery pojemniki.

Pojemniki będą dostarczane od 30 stycznia do końca lutego przez firmę EKOMAX, czyli firmę która odbiera odpady na terenie miasta Jasła. W dniu dostarczenia pojemników właściciel nieruchomości będzie musiał potwierdzić ich odbiór. Pojemniki te zostaną w późniejszym terminie zaczipowane i tym samym będą przypisane do danej nieruchomości jednorodzinnej.

Harmonogram dostaw znajduje się na stronie internetowej miasta, w zakładce „System gospodarki odpadami” oraz pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/bezplatne-pojemniki-na-odpady-dla-mieszkancow/

 Uwaga: w zależności od intensywności dostarczania pojemników, harmonogram może ulegać zmianie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Sokoła 8 lub telefonicznie 13 448 63 47.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej”, który jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Urząd Miasta w Jaśle