sobota, 15 czerwca, 2024

Fotowoltaika na krytym basenie

0
Fotowoltaika na krytym basenie
Udostępnij:

Pod koniec października na krytej pływalni w Jaśle zamontowana została instalacja układów fotowoltaicznych. Montaż zrealizowany został w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Projekt realizowany jest przez ZGDW, a współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Całkowita wartość projektu wynosi ok. 83 mln zł, z czego dofinansowanie to ok. 58 mln zł. Jego głównym celem jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W projekcie uczestniczą gminy: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Miasto Jasło, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków oraz Powiat Jasielski. Projekt rozpoczęto w 2012 roku, a jego zakończenie planowane jest w 2017 roku.

Solary i fotowoltaika w mieście

Wartość projektu dla Jasła wynosi 11 544 494,69 zł (dofinansowanie: 8 257 929,23 zł), a jego zakres obejmuje: instalację kolektorów słonecznych na domach prywatnych (533 domy mieszkalne i 2 wspólnoty mieszkaniowe), instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej (kryta pływalnia MOSiR, ośrodek sportu MOSiR, budynek administracyjno-szatniowy przy stadionie „Czarnych”, Gimnazjum Nr 1, Zespół Szkół Miejskich Nr 3), instalację układów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – (kryta pływalnia MOSiR, ośrodek sportu MOSiR). W wyniku oszczędności poprzetargowych zakres projektu zostanie rozszerzony i w 2016 roku realizowana będzie dodatkowo instalacja kolektorów słonecznych na domach prywatnych (50 instalacji) oraz instalacja układów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (8 budynków).

Porozumienie między burmistrzami

Miasto Jasło, od 15 października br., jest członkiem popularnego ruchu europejskiego „Porozumienie między burmistrzami”. Ruch ten skupia władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. – Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie oraz wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20 proc. do 2020 roku. Wierzymy, że poprzez realizację tego typu działań jak instalacja kolektorów słonecznych, układów fotowoltaicznych czy programu Sowa, ten cel uda nam się osiągnąć – zaznacza Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

UMJ