poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Jasielski MOPS będzie miał nową siedzibę

0
Jasielski MOPS będzie miał nową siedzibę
Udostępnij:

Dawny internat międzyszkolny (Bursa) przy ul. Szkolnej zostanie zmodernizowany. Znajdzie tam swoją siedzibę jasielski MOPS, a dzięki środkom zewnętrznym, utworzone zostaną Dzienny Dom Pomocy, Klub Integracji Społecznej oraz Sekcja ds. wolontariatu.

Bardzo cieszę się, że udało nam się zabezpieczyć środki na realizację tego zadania. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w trzech obiektach: przy ulicy Kochanowskiego, Floriańskiej i Śniadeckich, a to bardzo utrudnia szybkie i sprawne załatwienie potrzebnych spraw. Poza tym dzięki pozyskanej dotacji możliwe będzie poszerzenie działań na rzecz mieszkańców, w szczególności dla osób starszych – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Przebudowa budynku przy ulicy Szkolnej składa się z dwóch zadań: „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle” (zadanie I) oraz z „Przebudowy obiektu przy ul. Szkolonej na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” (zadanie II). Całkowita wartość wynosi: 4 691 459, 42 zł, dofinansowanie z UE: 2 034 623, 71 zł. Termin realizacji: październik 2017 (zadanie I) i marzec 2018 (zadanie II).

Dofinansowanie przyznano decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego, a środki pochodzą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej RPO WP 2014-2020.

UMJ