piątek, 12 lipca, 2024

Mł. insp. Henryk Moskwa komendantem podkarpackiej policji

0
Mł. insp. Henryk Moskwa komendantem podkarpackiej policji
Udostępnij:

Podkarpaccy policjanci powitali 11 grudnia br. nowego komendanta. Młodszy inspektor Henryk Moskwa decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie. W uroczystości udział wzięli zastępca komendanta głównego policji, władze województwa oraz kierownictwo policji garnizonu podkarpackiego.

W uroczystej zbiórce z okazji objęcia stanowiska komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie udział wziął nadinsp. Jan Lach zastępca komendanta głównego policji, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z policją. Nowego szefa podkarpackich policjantów witali komendanci miejscy i powiatowi, kadra kierownicza komendy wojewódzkiej w Rzeszowie oraz duszpasterz ks. Marek Buchman.

Odczytano decyzję ministra spraw wewnętrznych i administracji o powołaniu mł. insp. Henryka Moskwy na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie, po czym nadinsp. Jan Lach przedstawił sylwetkę nowego komendanta, przebieg jego służby i zawodowe osiągnięcia. W imieniu komendanta głównego policji nadinsp. Lach pogratulował nowemu szefowi podkarpackiej policji awansu i przekazał mu pamiątkowe wieczne pióro. 

Komendant Moskwa przywitał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, po czym podziękował za zaufanie, jakim go obdarzono, powierzając mu te odpowiedzialne zadania. „Serdecznie dziękuję za to, że jest mi dane stać w tym miejscu, w takich okolicznościach. Cieszę się, że zostałem powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego. Jest to dla mnie niebywały zaszczyt, ale też mam świadomość, jaka spoczywa na mnie ogromna odpowiedzialność za rzeszę policjantów i pracowników całego garnizonu, a zwłaszcza za bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa.”.

Wojewoda Ewa Leniart wyraziła nadzieję, że: „nowy komendant wniesie nową energię, ale także sprawi, że dobra atmosfera, która jest w tym garnizonie, będzie kontynuowana. Bo dobra atmosfera wpółpracy jawi się w postaci ogromnego zaufania do podkarpackich policjantów.”

Głos zabrał też marszałek Władysław Ortyl, który przekazał gratulacje i życzenia w imieniu władz samorządowych. Powinszowania nowemu komendantowi złożyli również przedstawiciele służb mundurowych oraz zaproszeni na te uroczystość goście.

Podziękowania od kierownictwa polskiej policji oraz wojewody odebrał insp. Zbigniew Sowa, który przez kilka ostatnich tygodni pełnił obowiązki komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie.

Młodszy inspektor Henryk Moskwa urodził się w 1973 roku w Pruchniku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. We wrześniu 1992 r. rozpoczął służbę w Policji i naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Po jej ukończeniu w 1996 r. trafił do pionu kryminalnego jarosławskiej komendy. Z tą jednostką związał swoje zawodowe życie. Najpierw pracował jako asystent i specjalista, potem zajmował stanowiska kierownicze. W latach 2009-2015 był naczelnikiem wydziału kryminalnego, a od listopada 2015 r. zastępcą komendanta powiatowego w Jarosławiu. Od stycznia 2016 r. był Komendantem Powiatowym Policji w Jarosławiu. W tym roku został odznaczony srebrnym medalem „Za długoletnią służbę”. Mł. insp. Henryk Moskwa jest żonaty, ma dorosłego syna. Interesuje się literaturą faktu i historią Jarosławia.

KWP Rzeszów