sobota, 20 kwietnia, 2024

Obchody święta Wojska Polskiego w Jaśle

0
Obchody święta Wojska Polskiego w Jaśle
Udostępnij:

Mszą świętą w kościele OO. Franciszkanów oraz uroczystością pod grobem Nieznanego Żołnierza mieszkańcy Jasła wraz z przedstawicielami lokalnych władz uczcili dzisiaj pamięć poległych w bitwie warszawskiej z 1920 roku.

Uroczystość rozpoczęła się na jasielskim Rynku, gdzie wszyscy zebrani udali się pod kościół p.w.św. Stanisława. W tym miejscu, burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki, złożył w imieniu mieszkańców kwiaty pod tablicą marszałka Piłsudskiego.

O godzinie 9-tej rozpoczęła się msza święta w kościele OO. Franciszkanów. Podczas kazania o. Krzysztof Kozioł, proboszcz parafii, podkreślał jak ważne jest dla nas to święto:

Dzień Wojska Polskiego to nie tylko doskonała okazja do uobecnienia blasków przeszłości, ale także zadumy nad losami społeczeństwa. Jest również wołaniem o lepsze jutro… Bitwa Warszawska przeszła do historii jako jedna z najważniejszych w historii świata. Dla Polaków był to bowiem bój o wszystko. O być, albo nie być – mówił Kozioł. Każdy z nas powinien nosić w swoim sercu dług wdzięczności dla tych, którzy podejmowali w przeszłości walkę w obronie Ojczyzny, którzy dawali największą ofiarę, bo ofiarę swojego życia, za wolność i niepodległość Ojczyzny. Ten dług jest wpisany w nasze serca. Nasza pamięć o tym wydarzeniu jest po części spłatą tego długu, jak i również troską o lepszą przyszłość – dodał.

Po mszy świętej uczestnicy udali się do Parku Miejskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości pod grobem Nieznanego Żołnierza, która rozpoczęła się Apelem Poległych:

W kolejną rocznicę cudu nad Wisłą stajemy do uroczystego apelu przy jasielskim grobie Nieznanego Żołnierza, aby oddać hołd znanym i anonimowym żołnierzom polskim, tworzącym zręby państwa polskiego i broniącym jego niepodległości – rozpoczął Wiesław Hap, harcmistrz i prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Niech rozsiane po naszej małej ojczyźnie, po całej Polsce i świecie znane i bezimienne mogiły Żołnierzy Polskich będą świadectwem dziedzictwa tradycji i czynów naszych ojców oraz naszej pamięci i tożsamości. Chwała bohaterom! – dodał.

Symboliczne kwiaty przy grobie Nieznanego Żołnierza złożyły delegacje: władz miasta Jasła: burmistrz Andrzej Czernecki, sekretarz miasta Paweł Rzońca oraz zastępca burmistrza Leszek Znamirowski, przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła Elżbieta Bernal wraz z radnym Rady Miejskiej Wacławem Duszą, przedstawiciele senatora RP Alicji Zając i posła na Sejm RP Bogdana Rzońcy, delegacja powiatu jasielskiego: wicestarosta Franciszek Miśkowicz, przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Bogusław Kręcisz, przedstawiciel posła do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej – Krzysztof Topolski, wójt gminy Jasło: Stanisław Pankiewicz, przedstawiciele służb mundurowych: Wojskowej Komendy Uzupełnień, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Komendy Powiatowej Policji, delegacja Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, delegacja Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, delegacja Szwadronu Podkarpacie 20. Pułku Ułanów im. króla Jana III Sobieskiego, Szymon Niemiec zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, delegacja Jasielskiego Domu Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury, delegacja Stowarzyszenia im. senatora Stanisława Zająca oraz mieszkaniec miasta Jasła: Wiesław Jajko.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki:

15 sierpnia 1920 roku to data, gdzie pod Warszawą rozegrała się bitwa, w której armia polska pokonała wojska bolszewickie i ocaliła niedawno odzyskaną Niepodległość. Wojsko Polskie dowodzone przez Marszałka Józefa Piłsudskiego odniosło zwycięstwo nad Armią Czerwoną. Zwycięstwo to było tak spektakularne, że bitwę tę uważa się za jedną z osiemnastu najważniejszych bitew w dziejach świata. My mówimy o niej krótko: „Cud nad Wisłą”. 15 sierpnia, o czym warto pamiętać, ustanowiony został oficjalnym świętem Wojska Polskiego już trzy lata po bitwie: 4 sierpnia 1923 roku. Ówczesny minister spraw wojskowych generał broni Stanisław Szeptycki, nota bene ostatni właściciel wsi Korczyna koło Krosna, wydał rozkaz tej treści: „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz – mówił Czernecki. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wielkim wrogiem o całość i niepodległość Polski.” Dzisiaj po raz kolejny wspominamy tamten czas i kierujemy naszą uwagę na to, co w życiu państwa jest najważniejsze i najcenniejsze – na wartości narodowe: wolność, suwerenność, honor i wierność Ojczyźnie. Pochylając czoła nad bohaterami tamtych dni, pamiętajmy o wielu innych pokoleniach Polaków składających ofiarę w walce o niepodległość naszego narodu. Pamięć o nich wszystkich jest naszym obowiązkiem – dodał.

Burmistrz miasta Jasła podczas przemówienia wspomniał również o żołnierzach obecnie pełniących służbę wojskową:

Pamiętajmy przede wszystkim o tych, którzy w dniu dzisiejszym pełnią czynną służbę wojskową w kraju i poza jego granicami. Im należy się wielka chwała, honor i cześć. Niech otacza ich poczucie wdzięczności ze strony społeczeństwa i duma płynąca z faktu pełnienia honorowej służby dla Boga i Ojczyzny – mówił Czernecki.

Burmistrz dziękował również wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość:

Dzisiejsza wasza obecność w tym miejscu jest pięknym przejawem patriotyzmu – mówił Czernecki.

Podczas uroczystości przedstawiciele Stowarzyszenia Kosynierów Parafii Cieklin złożyli również symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

15 sierpnia – w rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej, został ustanowiony świętem Wojska Polskiego już trzy lata po tej bitwie. Później obchodzono go 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, upamiętniając udział w tej batalii dywizji im. Tadeusza Kościuszki. W 1992 roku święto Wojska Polskiego ponownie obchodzono 15 sierpnia. Corocznie w tym dniu odbywają się uroczyste msze święte w intencji poległych żołnierzy.

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z wydarzenia.

Weronika Samborska