niedziela, 14 kwietnia, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle rozpoczął przyjmowanie wniosków na realizację usług i instrumentów rynku pracy w 2023 roku!

0
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle rozpoczął przyjmowanie wniosków na realizację usług i instrumentów rynku pracy w 2023 roku!
Udostępnij:

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle informuje o możliwości skorzystania przez osoby bezrobotne, pracodawców i przedsiębiorców z następujących form pomocy:

 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – kwota do
  6 – krotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – kwota do
  6 – krotności przeciętnego wynagrodzenia,
 •  staży (do 6 m-cy) – stypendium stażowe w kwocie 1565 zł m-cznie,
 •  bonów na zasiedlenie – do 200% przeciętnego wynagrodzenia,
 •  bonów stażowych (6 m-cy) – stypendium stażowe w kwocie 1565 zł m-cznie,
 •  prac interwencyjnych (do 6 m-cy) – kwota dofinansowania ok. 1534 zł,
 •  robót publicznych (do 6 m-cy) – kwota dofinansowania ok. 2950 zł,
 • dofinansowania wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia (do 24 m-cy) – w kwocie 1745 zł,
 •  szkoleń indywidualnych pod zapotrzebowanie pracodawcy – do 300% przeciętnego wynagrodzenia + stypendium szkoleniowe w kwocie 1565 zł przy 150 godzinach
  szkolenia w miesiącu,
 •  pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i składania wniosków w ramach ww. usług i instrumentów rynku pracy.

 Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PUP w Jaśle jaslo.praca.gov.pl  oraz uzyskać pod nr telefonu: 134463492.

Zachęcamy do polubienia naszego profilu na Facebooku www.facebook.com/PUPJaslo

PUP Jasło