sobota, 20 kwietnia, 2024

Stypendium artystyczne przyznane

0
Stypendium artystyczne przyznane
Udostępnij:

Patrycja Ochała i Joanna Preisner otrzymały tegoroczne stypendium artystyczne Burmistrza Miasta Jasła. Stypendia, które mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom i organizatorom działalności kulturalnej oraz osobom upowszechniającym kulturę, Miasto funduje od 2011 roku.
Patrycja Ochała jest członkiem grupy Precyzja zajmującej się działalnością w oparciu o technikę Video mapping 3D. Uzyskane stypendium, w wysokości 7 tys. zł, ma być wsparciem przy realizacji projektu: Video mapping 3D na 650 rocznicę nadania praw miejskich dla Jasła.

Patrycja Ochała jest absolwentką grafiki na Uniwersytecie Rzeszowskim, dyplom uzyskała w Pracowniach Plakatu i Linorytu. Brała udział w wystawach „Byt i Styl” w Lublinie, „Temperatura ciała i pokojowa”, „Srebrny czworokąt” w Przemyślu, Biennale WRO 2013 we Wrocławiu, „Kultura miejska- WEKTOR” w Rzeszowskiej Starej Drukarni, „WEKTOR II” w Jaśle, „Plac sztuki” przy okazji Wschodu Kultury 2013 i 2014 w Rzeszowie, „Róża jest różą” w Tarnowie, WPA 2014 2 Dusznikach Zdroju oraz „Patch Lab” 2014 w Krakowie. Portfolio: http://patrycjaochala.wix.com/portfolio www.precyzja.org

Z kolei Joanna Preisner stypendium artystyczne, w wysokości 3 tys. zł, otrzymała na przeprowadzenie cyklu warsztatów kreatywnych na podstawie książki „Dzieciaki z Krainy Niesnu. Tajemnica strażnika”, której z Jakubem Boguszem jest współautorem.

Joanna Preisner swoją pasję rozwijała najpierw poprzez pisanie wierszy, które zostały docenione w wielu konkursach literackich na szczeblu powiatowym oraz ogólnopolskim. Jest trzykrotną laureatką Ogólnopolskiego i Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa w Bielsku-Białej, dwukrotną laureatką Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w Jaśle. We wrześniu 2014 r. razem z Jakubem Boguszem, debiutowała książką dla dzieci „Dzieciaki z Krainy Niesnu. Tajemnica Strażnika’, która ukazała się nakładem wydawnictwa Akapit Press.

Stypendia artystyczne mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Miasta Jasła, wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. W każdym roku przyznaje się od jednego do trzech stypendiów. Do tej pory stypendystami zostali: Michał Szpak (2012 r.), Karol Godek i Marcin Polar (2013 r.), Małgorzata Samborska (Grupa Plaja), Edward Lecheta oraz Aleksandra Tocka (2014).

UMJ