sobota, 22 czerwca, 2024

Walne zebranie sprawozdawcze SMJiRJ

0
Walne zebranie sprawozdawcze SMJiRJ
Udostępnij:

W Jasielskim Domu Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego za rok 2015. Przewodniczył mu sekretarz Zarządu Józef Laskowski. Obszerne sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za ubiegły rok przedstawił jego prezes Wiesław Hap. Podkreślił, że w 2015 r. – Roku Jubileuszowym – 650-lecia Jasła i 50-lecia Stowarzyszenia zrealizowano wiele działań. Między innymi wydano ostatnią część „Kalendarium dziejów Jasła” Felicji Jałosińskiej, publikację „Urodziny Jasła. Słowno-muzyczne widowisko historyczne” Henryka Zycha, książkę autorstwa Wiesława Hapa, Felicji Jałosińskiej i Henryka Zycha „50 lat społecznego działania Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego” oraz kolejną edycję „Kalendarza Jasielskiego” pod redakcją Ewy Pietraszek.

Podsumowano jubileuszowy XX Konkurs Fotograficzny „Jasło – Moje Miasto”, współorganizowano „Wieczór jasielski w Warszawie”, eksponowano wystawę o zniszczeniu  i odbudowie Jasła w warszawskim Domu Spotkań z Historią, Urzędzie Miasta w Jaśle, Starostwie Powiatowym w Jaśle, w gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Jaśle. Wspierano inicjatywy młodych jaślan pod nazwą: Spacer „badawczy” po centrum Jasła i „wysyłanie” kartek do króla Kazimierza Wielkiego – założyciela miasta. Współorganizowano Jasielskie Gry Miejskie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, konferencję metodyczną z zakresu regionalizmu „Ziemia Jasielska naszą Małą Ojczyzną”, promocję drugiego wydania książki Wiesława Hapa „Ziemia Jasielska naszą Małą Ojczyzną” oraz wieczór poezji Albina Pietrusa w Zespole Szkół Miejskich nr 3.

Współorganizowano XXIV Turniej Wiedzy o Jaśle i Międzywojewódzki Konkurs „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”. SMJiRJ wzięło udział w I Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. Zostało uhonorowane Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego „za całokształt działalności na niwie kultury”. Propagowano dokonania Stowarzyszenia w mediach, współorganizowano III Jasielski Marszu Wolności. Ogłoszono kolejny Konkurs Fotograficzny „Jasielskie w kolorze sepii” i XXI edycję Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto”. Współorganizowano z Zespołem Szkół Miejskich nr 3 spektakl „Urodziny Jasła”, wystawę o 50-leciu Stowarzyszenia w Muzeum Regionalnym w Jaśle, uczestniczono w obchodach miejskich 650 – lecia Jasła.          

Sprawozdanie finansowe złożyła skarbnik Eulalia Cetnar, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodnicząca – Barbara Żegleń. Plan działania Stowarzyszenia i projekt budżetu na 2016 rok przedstawiła wiceprezes Felicja Jałosińska.

Obecni na zebraniu, podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań oraz zatwierdzenia planów. Udzielili Zarządowi jednogłośnego absolutorium i pozytywnie ocenili jego pracę.W trakcie spotkania doceniono działalność społeczników z Zarządu i całego Stowarzyszenia oraz wszystkich partnerów, na czele z Urzędem Miasta Jasła, przyjaciółmi i sponsorami, dzięki którym SMJiRJ może funkcjonować na wysokim poziomie. Walne zebranie przyjęło również uchwałę o przyznaniu tytułu „Zasłużony Członek Stowarzyszenia” Panom: Marianowi Wiąckowi, Janowi Paluchniakowi i Władysławowi Kołodziejowi. W dalszej części zebrania, w którym wziął udział Paweł Rzońca – Sekretarz Miasta Jasła, dyskutowano również na wiele innych tematów i poruszono szereg problemów istotnych dla miasta  i społeczności lokalnej. Zebrano je w formie wniosków.

/ZS, fot. Jacek Nawrocki/

 

 

{gallery}galerie/16_rok/walne_miłośnicy{/gallery}