czwartek, 18 kwietnia, 2024

Wspólnie damy radę!

0
Wspólnie damy radę!
Udostępnij:

Do niedawna byli przeciwnikami politycznymi, teraz stali się przyjaciółmi. Przez lata dzieliły ich nieporozumienia i waśnie spowodowane odmiennymi poglądami na zarządzanie miastem. Teraz działają wspólnie, zjednoczyła ich wspólna idea „Samorząd Ponad podziałami” i podjęcie wszelkich działań pod hasłem „Razem zmienimy Jasło”.

Wciąż rosnące rozgoryczenie i niezadowolenie mieszkańców z sytuacji społeczno-gospodarczej w Jaśle, brak spójnej, dobrze wypracowanej strategii rozwoju miasta, dającej realne szanse na wyprowadzenie miasta z pogłębiającej się zapaści, sprawiły, że liderzy zwalczających się do niedawna ugrupowań społecznych i politycznych, postanowili działać razem. Są przekonani, że tylko tą drogą nasze miasto będzie można wyprowadzić z impasu.

Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami tworzą doświadczeni samorządowcy: przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „Solidarność” z 1980 roku Andrzej Kachlik, znany działacz SLD Adam Kozak, bezpartyjny o lewicowych poglądach Janusz Przetacznik i Tadeusz Górczyk, były internowany, zdecydowanie człowiek prawicy. Są zdeterminowani w działaniu i postanowili, że razem przystąpią do tworzenia Komitetu Wyborczego Wyborców pod nazwą „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” i razem wezmą aktywny udział w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r.

Chcemy w ten sposób dać jednoznaczny przekaz, że odrzucamy prywatne animozje i urazy, bo sytuacja Jasła jest bardzo zła, żeby nie powiedzieć dramatyczna. Dajemy przykład, że dla dobra naszego miasta można i należy wznieść się ponad istniejące podziały i budować podwaliny koalicji dla poszukiwania rozwiązań przezwyciężających fatalne, z punktu widzenia przyszłości Jasła, trendy. Deklarujemy otwartość na każde środowisko, któremu leży na sercu dobro naszej małej ojczyzny – podkreśla Tadeusz Górczyk, lider Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Podkarpacia. – Niezależnie od naszych poglądów i zdecydowanie różnych życiorysów, jesteśmy zgodni co do oceny sytuacji Jasła oraz kierunków niezbędnych zmian. Jednomyślnie wyraziliśmy naszą determinację w zabiegach o stworzenie szerokiej koalicji „ponad podziałami” dla przełamania stagnacji i powrotu naszego miasta na drogę rozwoju – zaznacza T.Górczyk.

Zdaniem koalicjantów każdy mieszkaniec Jasła powinien, w imię wspólnej walki o lepsze jutro dla Jasła, poczuć, jak ważną rolę odgrywa on sam w kreowaniu przyszłości naszego miasta.

– Przestańmy być biernym i posłusznym społeczeństwem, bezkrytycznie przyjmującym wszelkie poczynania władzy, bezpośrednio nas dotyczące. Zacznijmy być społeczeństwem, które w pełni świadome swych praw wnikliwie, kompetentnie i rzetelnie ocenia działalność wyłonionej przez siebie w demokratycznych wyborach władzy. Musimy czuwać, aby realizacja obietnic i deklaracji wyborczych odbywała się z poszanowaniem prawa, zdrowego rozsądku oraz reguł ekonomii. W naszych budżetach domowych te zasady są niepodważalne. Budżet miasta jest niczym innym, jak wspólnym budżetem domowym jego mieszkańców. Dlatego też każdy z nas ma prawo i obowiązek wymagać, by publiczne pieniądze, pochodzące z naszych podatków, były wydawane w sposób równie racjonalny, jak wydawane są w naszych domach – mówi Janusz Przetacznik, lider Stowarzyszenia Razem Zmieniajmy Jasło. – Zróbmy wszystko, aby wyborcze programy nie były tylko tezami, ale stały się konkretnymi programami, które pozwolą uruchomić dodatkowe miejsca pracy i zachować dotychczasowe. Głęboko w to wierzę, że można tego dokonać, ale tylko razem, szukając wspólnej płaszczyzny działania dla wszystkich środowisk naszego miasta, samotna walka była i jest skazana na porażkę. Poprzyjmy kompetentnych i twórczych ludzi, a nie figurantów i demagogów walczących wyłącznie o własne ego i dietę radnego.

O konieczności podjęcia wspólnych działań i zamierzeń, które służyć będą całemu społeczeństwu Jasła, przekonany jest także Adam Kozak, lider SLD w regionie jasielskim. – Od wielu lat, jako reprezentant szeroko rozumianego środowiska lewicowego, postulowałem, aby nawiązać porozumienie pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi w naszym mieście. Niestety, podejmowane próby zawsze kończyły się niepowodzeniem. Teraz się udało – mówi A.Kozak. – Dla mnie już sama nazwa – Ponad Podziałami – jest nazwą historyczną. Podziały, które były kiedy siadaliśmy do pierwszych rozmów, szybko zniknęły. Do dziś różnimy się w podejściu do mniej lub bardziej ogólnych spraw, ale tylko w kwestiach nie związanych z Jasłem. Podczas dyskusji nagle okazało się, że my na wszystkie ważniejsze sprawy w mieście, czyli infrastruktura, oświata, szkolnictwo, sprawy biznesu i przedsiębiorczości, mamy wspólne zdanie. Głęboko wierzę w to, że osiągniemy sukces, ponieważ nam wszystkim zależy na dobru naszego miasta, wszyscy jesteśmy lokalnymi patriotami, wszyscy wywodzimy się z Jasła. Jesteśmy z determinowani, aby dołożyć wszelkich starań i iść na współpracę z wszystkimi ludźmi, którym, tak jak nam, leży na sercu dobro naszego miasta.

Koalicjanci zapowiadają, że prowadzona przez nich kampania wyborcza, do której już się przygotowują, prowadzona będzie z klasą i dobrym smakiem, choć nie będzie pozbawiona gorzkich ocen czy analiz, które mają posłużyć do wypracowania realnego programu.

Mam nadzieję, że po wyborach będziemy mogli chodzić spokojne po ulicach naszego miasta, będziemy mogli spojrzeć mieszkańcom w oczy, bo wiem, że naszą kampanię nie będziemy prowadzić przeciwko nikomu. Będzie to kampania pozytywna i merytoryczna. Będziemy pokazywać tylko te działania, które są realne i które będziemy mogli zrobić dla naszego miasta, a nie głosić puste deklaracje i wyborcze frazesy – dodaje Andrzej Kachlik, pierwszy burmistrz Jasła i założyciel ugrupowania KWW „Jaślanie” w ubiegłej kadencji.

Oficjalne przyjęcie i podpisanie tez programowych porozumienia odbyło się 21 sierpnia. Poprzedziły je kilkumiesięczne rozmowy i prace nad ich przygotowaniem.

Mariola Mazur

{gallery}galerie/porozumienie_pspp{/gallery}