wtorek, 27 lutego, 2024

Zgoda buduje czyli mediacja w Zakładzie Karnym w Jaśle

0
Zgoda buduje czyli mediacja w Zakładzie Karnym w Jaśle
Udostępnij:

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Służba Więzienna od wielu lat włącza się w przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie powrotności skazanych do przestępstwa. Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności mają nie zawsze uregulowaną sytuację prawną. Już podczas pobytu w jednostce penitencjarnej w sądach toczą się jeszcze różne postępowania. Uświadomienie skazanym, że uzyskanie zgody, wybaczenia, kompromisu z ofiarą przestępstwa może doprowadzić do uniknięcia kolejnego lub dłuższego pobytu w Zakładzie Karnym jest głównym celem akcji propagującej instytucję mediacji.

Warto pamiętać, że w dniach od 17 do 22 października 2016 r. po raz kolejny w całej Polsce obchodzony będzie Tydzień Mediacji. Jest to inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości organizowana w związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji, który od 2005 r. obchodzony jest na całym świecie. W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada w dniu 20 października. Oba projekty są realizowane pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Dzięki ogólnopolskiej akcji wśród wszystkich jednostek penitencjarnych w Polsce propaguje się ideę mediacji. Zakład Karny w Jaśle po raz kolejny włączył się w szeroko zakrojoną akcję informacyjną na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. W tym celu w okresie poprzedzającym Tydzień Mediacji nawiązano współpracę z Polskim Centrum Mediacji, Oddział w Krośnie, skąd pozyskano broszury informacyjne szeroko rozpropagowane i rozdystrybuowane wśród osadzonych. Na spotkanie ze skazanymi oraz funkcjonariuszami tutejszej jednostki zaproszono Bernadettę Michnę, mediatora ujętego w wykazie osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Krośnie. Poprzez radiowęzeł w formie audycji oraz gablotach w pawilonach mieszkalnych przedstawiane są rodzaje i formy mediacji.

Zarówno skazani jak i funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jaśle wyrażają zainteresowanie tematem mediacji podkreślając, że część z nich wcześniej nie słyszała o takiej formie rozwiązywania sporów. Chętnie wezmą udział w spotkaniu z mediatorem. Skazani dodają ponadto, że gdyby po popełnieniu przestępstwa wiedzieli, że można za pomocą mediatora doprowadzić do ugody z ofiarą przestępstwa może nigdy nie znaleźli by się za „więziennym murem”.

mjr Borek Grzegorz
kierownik działu penitencjarnego