niedziela, 19 maja, 2024

Zjednoczeni pod sztandarem

0
Zjednoczeni pod sztandarem
Udostępnij:

Wyjątkowo uroczyście, bo od ceremonii poświęcenia sztandaru, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle rozpoczęli rok akademicki 2018/2019.

Spotkanie otwierające kolejny rok studiów odbyło się 4 października br. (czwartek) w auli Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks Władysława Findysza.

Zanim seniorzy zgromadzili się w auli PSW, w pobliskiej kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Polski w parafii Chrystusa Króla odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru UTW oraz – jak co roku – odprawiona została msza św. w intencji słuchaczy UTW, ich rodzin, przyjaciół, sympatyków, wykładowców i wszystkich dobrodziejów. Koncelebrowanej liturgii przewodniczył ks. Gerard Stanula, a kazanie wygłosił i sztandar poświęcił kapelan UTW ks. dr Marian Putyra. – Doskonale zdajemy sobie sprawę, że czynność i aktywność mobilizuje człowieka niezależnie od wieku. Tymi przewodnimi myślami kierowaliście się, kiedy zakładaliście Uniwersytet Trzeciego Wieku, jako że na naukę nigdy nie jest za późno. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj przyszedł moment poświęcenia sztandaru. Zanosimy modlitwy do Boga, aby ten sztandar był waszym znakiem, chorągwią prowadzącą was i jednoczącą wokół siebie – mówił ks. M. Putyra, święcąc sztandar.

Podczas drugiej części uroczystości, zorganizowanej w auli wykładowej PSW, sztandar został zaprezentowany, a jego awers i rewers opisała słuchaczom wiceprezes Stowarzyszenia UTW Maria Gugała. Wszyscy fundatorzy sztandaru otrzymali dyplomy wdzięczności, a złote i srebrne gwoździe z nazwiskami najbardziej zasłużonych zostały wbite w specjalną, pamiątkową tarczę. Dyplomy wręczali prezes Stowarzyszenia Krystyna i przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru Stanisław Bator, a gwoździe wbijał Kazimierz Rysz.

Prezes Krystyna Wdowiak w okolicznościowym przemówieniu zaznaczyła, że inicjatorką i wnioskodawczynią ufundowania sztandaru była słuchaczka a zarazem wiceprezes UTW Hanna Żak-Nicpoń, szatę graficzną zaprojektował jej kolega z UTW, wcześniej długoletni profesor i dyrektor I LO w Jaśle Kazimierz Rysz. – Dziś sztandar został poświęcony i nadany Jasielskiemu Stowarzyszeniu UTW. Przyjmujemy go pod straż i opiekę. Będzie nam odtąd towarzyszył we wszystkich podniosłych uroczystościach – mówiła Krystyna Wdowiak. W dalszej części mowy m.in. przedstawiła sytuację, potrzeby i oczekiwania oraz możliwości seniorów 60+ w dzisiejszym świecie, a także przypomniała ideę Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz ich historię. Jak mówiła, pierwszy na świecie UTW powstał w 1973 r. w Tuluzie (Francja), pierwszy w Polsce założyła w Warszawie i przez 26 lat nim kierowała prof. dr nauk medycznych Halina Szwarc. Natomiast jasielski UTW działa od 2007 r., a do jego powstania najbardziej przysłużyły się 3 osoby: Irena Becla, Waleria Danuta Ćwik i Józef Liniewski. Przez lata działalności UTW w Jaśle rozszerzał swoją działalność i kontakty z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą. Obecnie, obok wykładów, wyjazdów turystyczno-krajoznawczych i kulturoznawczych oraz konferencji tematycznych, UTW proponuje seniorom zajęcia z wielu dziedzin, prowadzone w sekcjach: sportowej, komputerowej, nauki języków obcych, rękodzieła artystycznego i kulturalno-teatralnej.

Następnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości oraz odczytanie okolicznościowych listów, skierowanych na ręce prezes Krystyny Wdowiak. Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Jasła Ryszard Pabian. – Współpracując z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z Radą Seniorów Miasta Jasła, staramy się odpowiadać na problemy i potrzeby seniorów. Myślę, że programy, które pojawiły się w ostatnich latach spełniają w jakimś stopniu państwa oczekiwania. Wierzę, że kolejne lata będą przynosić coraz lepsze rozwiązania i coraz więcej propozycji z naszej strony będzie się pojawiać – mówił, życząc interesujących zajęć w rozpoczynającym się roku akademickim. Gratulacje i życzenia rozpoczynającym kolejny rok studiów złożyli także: gospodarz miejsca rektor PSW prof. nadzw. dr inż. Stanisław Polański, przedstawiciele zaprzyjaźnionych uniwersytetów, rad seniorów miast Katowice i Jasło, szkół, instytucji i organizacji. O głos poprosiła również Irena Becla, jedyna obecna na sali z trójki inicjatorów założenia UTW. Na zakończenie swojego krótkiego wystąpienia Irena Becla powiedziała: – Senior senior teraz będzie się przyglądać jak pięknie rozkwita praca pod tym sztandarem, ale senior junior, czyli ci, którzy przyjdą po nas oby ten sztandar nosili wysoko; oby kłaniał się on nad mogiłami ludzi wybitnych, ale i każdego człowieka – każdego, bo każdy jest potrzebny, a sytuacje w życiu są różne – i tego spod płotu, i tego wyniesionego na wysokości. To jest smutna jego rola. Życzę też innych pięknych ról: żeby uczestniczył zarówno w świętach kościelnych i narodowych, jak i w naszych, kiedy przyjmujemy nowych, wspaniałych studentów. Wszystkiego najlepszego. Nie zapominajcie też o tych, którzy sercem tylko są z wami.

Inaugurację 11. roku akademickiego Jasielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Podkarpackiej Szkole Wyższej uświetniła obecność pocztów sztandarowych Międzyzakładowego Związku Zawodowego Jedności Górniczej w Bytomiu i UTW, chór słuchaczy UTW pod dyrekcją Jerzego Łąckiego oraz utalentowana muzycznie młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jaśle. Całość prowadziła Bogusława Skrzypek.

tekst i zdjęcia Jadwiga Steliga/Obiektyw Jasielski

{gallery}galerie/18_rok/utw_sztandar{/gallery}