sobota, 13 lipca, 2024

Zmarł Adam Kucharzyk, wybitny dermatolog i znany społecznik

0
Zmarł Adam Kucharzyk, wybitny dermatolog i znany społecznik
Udostępnij:

Wczoraj (23.01) zmarł lek. med. Adam Kucharzyk. W październiku br. skończyłby 85 lat.Był wybitnym specjalistą- dermatologiem, emerytowanym ordynatorem oddziału dermatologicznego w jasielskim szpitalu, społecznikiem, radnym miejskim na początku lat 90-tych ubiegłego oraz i na początku obecnego wieku. W 2007 roku uhonorowany tytułem „Zasłużony dla miasta Jasła”.

Adam Kucharzyk był zasłużonym dla mieszkańców Jasła i powiatu lekarzem medycyny – specjalistą chorób skórnych oraz społecznikiem. 

Urodził się 11 października 1930 roku w Wilczyskach, w rodzinie kolejarskiej, jako syn Stanisława i Anny.  Wychowany został w duchu szacunku do ludzi i miłości do Ojczyzny. Jego ojciec walczył w pierwszej wojnie światowej o niepodległość Polski. Za bohaterstwo i zasługi bojowe został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w swojej rodzinnej miejscowości, gimnazjum kończył w Tarnowie i tam złożył egzamin dojrzałości. Po maturze zgodnie ze swoim powołaniem zdecydował się podjąć studia medyczne. W latach 1950-1956 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w szpitalu w Gorlicach. Po roku przeniósł się do szpitala w Radomiu.

W  1962 roku przybył do Jasła. Od razu podjął pracę lekarza. Pełnił między innymi funkcję p.o. ordynatora Oddziału Skórnego Szpitala Powiatowego w Jaśle. W 1968 roku zdał egzamin specjalistyczny zakresie dermato-wenerologii uznany został za specjalistę II stopnia w tej dziedzinie wiedzy medycznej.  Po zdaniu egzaminu przez wiele lat z oddaniem i zaangażowaniem jako ordynator kierował Oddziałem Skórnym tutejszego szpitala. Pracował też w Poradni Dermatologicznej w Jaśle.

Przez cała swoją karierę zawodową Adam Kucharzyk był przykładem oraz wzorem lekarza z powołania, całym sercem oddanego swoim pacjentom. W całym środowisku lokalnym był wyjątkowo znany jako lekarz, który prywatną praktyke prowadził niemal w formie działalności charytatywnej i społecznej. Sam niejednokrotnie udzielał pomocy finansowej swoim pacjentom.

Był ceniony za wielkie serce, serdeczność oraz za wyjątkowe indywidualne podejście do każdego człowieka. Pełnił różne funkcje społeczne oraz samorządowe. Przez dwie kadencje w latach 1990-1994 oraz 2002-2006 był radnym Rady Miejskiej Jasła.  Aktywnie pracował w komisjach Rady Miejskiej. Ceniono go za duże doświadczenie, mądre i cenne rady, wynikające z jego dużej wiedzy i mądrości życiowej.

Za długoletnią pracę Adam Kucharzyk otrzymał m.in.  odznaczenie: Złoty Krzyż Zasługi, odznakę „Za zasługi dla województwa krośnieńskiego”.  W 2007 roku Rada Miejska Jasła nadała Adamowi Kucharzykowi tytuł „Zasłużony dla Miasta Jasła” za wybitne zasługi w dziedzinie ochrony życia, a także za działalność w zakresie oświaty i nauki.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędą się uroczystości pogrzebowe.

źródło: UMJ