czwartek, 30 marca, 2023

Budżet przetrwania!

0
Budżet przetrwania!
Udostępnij:

Wczoraj odbyło się „drugie czytanie” projektu budżetu miasta na 2013 r. Jakoś bez emocji podchodziłem do tej sesji, gdyż praktycznie nie należało liczyć na jakikolwiek przełom czy wręcz ponad czasową dyskusję, wszystko co najważniejsze dla miasta i jego finansów rozstrzygnęło się wcześniej.


Przeczytaj komentarz: Plusy dodatnie i plusy ujemne

Przedstawiciel Klubu „Jaślanie” stwierdził, że ten budżet jest budżetem stabilnym, czy stabilnego wzrostu i jedynym możliwym dla tego miasta, który gwarantuje stabilne dochody bieżące, stabilne wydatki bieżące, a nawet je ogranicza, w tym wydatki na cele oświatowe i zawnioskował o jego uchwalenie.

Cóż, jakże różne mamy spojrzenia na budżet miasta i jego cele. Wg tego i wcześniejszych budżetów działalność inwestycyjna miasta praktycznie została sprowadzona do minimum tzn. opiera się prawie w 97% ! (ok. 690 tys. zł. jest przeznaczone na wydatki inwestycyjne finansowane bezpośrednio z dochodów własnych miasta) tylko na współudziale w inwestycjach majątkowych związanych z pozyskaniem środków ze źródeł zewnętrznych tj. UE czy dotacji związanych z usuwaniem skutków powodzi, która nas nawiedziła w czerwcu 2010 r. Jak już kiedyś powiedziałem i odpukałem w „niemalowane”, że gdyby nie powódź, w Jaśle nadal nie mielibyśmy żadnych inwestycji i to jest niestety smutna prawda. Przed sesją radni otrzymali autopoprawkę do budżetu, z której m.in. wynika skreślenie zadania „wdrożenie wspólnych działań  w zakresie rozwoju turystyki „ – powód brak dofinansowania i zadanie nie będzie realizowane w 2013 r. Jestem gorącym zwolennikiem pozyskiwania dodatkowych środków czy inwestowania za „cudze”, ale zawsze z głową i zawsze w określonym celu.

A co w takim razie z zadaniem „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle”? Też ma zniknąć, gdy nie otrzymamy dofinansowania, gdyż mamy stabilny budżet przetrwania! W wyniku inwestycji Grupy „Nowy Styl” powstanie około 100 miejsc pracy w produkcji. Jak potwierdzają badania i statystyki to na każde 1 miejsce w produkcji przypada ok. 3-y miejsca pracy w usługach. Walczymy więc o ok. 400 miejsc pracy i musimy sobie jasno odpowiedzieć, że to zadanie  w 2013 r. powinno być przez miasto wykonane i to bez względu na otrzymanie czy brak dofinansowania. Tereny inwestycyjne i polityka proinwestycyjna miasta to powinien być nasz priorytet i warto o tym w najbliższym roku dyskutować,
a o co już niejednokrotnie apelowałem, gdyż już dwa lata naszej kadencji minęły bezpowrotnie.

Spójrzmy na te stabilne dochody bieżące i stabilne wydatki bieżące. W obu przypadkach odbywa się to kosztem naszych mieszkańców, zwiększamy podatki i opłaty lokalne, zwiększamy obciążenia mieszkańców nie tylko z tytułu podatków ale i z pozostałych opłat. Na ostatniej sesji podnieśliśmy ceny jednostkowe za dostarczanie do mieszkań wody i odprowadzanie ścieków. Wzrost obciążeń mieszkańców nastąpił kosztem poprawy płynności budżetu miasta i jego wydatków bieżących – zmniejszyły się wydatki na utrzymanie hydrantów publicznych p.poż. W budżecie na 2013 rok utrzymaliśmy zasadę pokrycia części kosztów związanych z odprowadzaniem wód opadowych, ale dlaczego ? Bo od 1 stycznia 2014 r. będzie to kolejna danina publiczna na rzecz budżetu miasta z tytułu odprowadzania wód deszczowych miejską kanalizacją. A my jak się przygotowujemy do tego zadania? W budżecie mamy na ten cel tylko 50.000 zł. na dokumentację techniczną, a tereny inwestycyjne w Ulaszowicach (Na Kotlinę), Warzycach nadal czekają na rozstrzygnięcia dotyczące odprowadzania wód opadowych, budowę dróg wewnętrznych. To mogą być inwestycje, które przysporzą miastu większych dochodów z tytułu podatków od zakończonych i oddanych do użytku inwestycji mieszkaniowych czy usługowych.

Od 1 lipca 2013 r. już uruchomimy kolejny „podatek” tym razem tzw. śmieciowy. I konia z rzędem temu, który wytłumaczy społeczeństwu, że w związku z uszczelnieniem systemu zbiórki i utylizacji odpadów i objęcia tym system wszystkich na terenie miasta, opłaty te dla mieszkańców wzrosną ponad dwukrotnie. A w budżecie na 2013 r. co mamy – tylko 20.000 zł na stworzenie ogólnodostępnego dla mieszkańców miasta Jasła punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I tym zadaniem chcemy rozwiązać problem „śmieciowy” w Jaśle i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, aby wysokość opłat „śmieciowych” nie była zbyt uciążliwa dla mieszkańców.

Tak, jest to budżet stabilny, ale dla władz samorządowych, bo wypełnia normy (wskaźniki) ustawowe, dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące, nie jest przekroczony wskaźnik zadłużenia, cóż sielanka. Już jeden z wysokich urzędników magistratu na tej sali stwierdził, „my będziemy konsekwentnie realizować przepisy ustawowe, a że to będzie kosztować, cóż to już nie jest nasz wymysł, tylko posłów.” Niestety to smutne ..

Janusz Przetacznik, radny RMJ

 Redakcja portalu Twoje Jasło nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w dziale „Z prawa i z lewa”. Poszczególne wypowiedzi są prywatnymi opiniami osób podpisanych pod tekstami. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj