niedziela, 14 kwietnia, 2024

Nasza mała Ojczyzna na fotografii

0
Nasza mała Ojczyzna na fotografii
Udostępnij:

Jasielski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Nasza mała Ojczyzna”. Mogą w nim brać udział osoby dorosłe, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, którzy w terminie do 29 maja br. nadeślą do 5 fotografii w formacie nie mniejszym niż 21 x 30 cm. Zdjęcia należy obowiązkowo przesłać również w wersji cyfrowej na adres Jasielskiego Domu Kultury. Prace powinny zawierać: imię, nazwisko i adres autora, nr telefonu oraz adres e-mail. Wyniki konkursu oraz miejsce i termin wręczenia nagród zostaną podane na stronie JDK
Celem konkursu jest m.in.: pokazanie przez fotografię współczesnego Jasła, jego problemów, wartości i osiągnięć, obiektów, zjawisk społecznych, wydarzeń kulturalnych, promocja walorów turystycznych i przyrodniczych, poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego w fotografii, zachęcenie mieszkańców do zaangażowania się we wspólne inicjatywy oraz prezentacja i promocja Partnerów Projektu podczas wystaw w Jaśle i w Liptowskim Mikulaszu. Efektem końcowym konkursu będzie publikacja albumu z nagrodzonymi i wyróżnionymi fotografiami.

Nie stawiamy żadnych ograniczeń w interpretacji tematu, pozostawiamy także swobodę środków jego realizacji. Na konkurs nie można zgłaszać prac wcześniej nagradzanych i publikowanych, a zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora, do których nabywa prawa autorskie i majątkowe – mówi Anna Brożyna z Jasielskiego Domu Kultury. Profesjonalne jury będzie oceniać poziom artystyczny fotografii oraz zgodność z regulaminem.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie JDK http://new.jdkjaslo.pl/files/konkurs%20foto%20regulamin.pdf.

Zdjęcia należy przesłać na adres:

Jasielski Dom Kultury
ul. Modrzejewskiego 12
38 – 200 Jasło

kp (JDK)