wtorek, 16 kwietnia, 2024

Pisz i działaj!

0
Pisz i działaj!
Udostępnij:

Jesteś uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej? Piszesz wiersze lub opowiadania? Chcesz pokazać swoją twórczość szerszemu gronu odbiorców? Weź udział w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży.
Jest to specjalna jubileuszowa edycja konkursu, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle. W związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Jasłu tylko w tym roku stworzona została dodatkowa kategoria „Liryczne Jasło – moje miasto”, obejmującą utwory poetyckie dotyczące obrazu Jasła – małej ojczyzny. Uczestnikami tej kategorii mogą być uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nadeślą maksymalnie 3 wiersze związane z Jasłem.

Kategorie wiersze i opowiadania pozostają bez zmian i mogą w nich brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy nadeślą maksymalnie 5 wierszy i/lub 2 opowiadania.

Regulamin konkursu wraz z kartą uczestnika i oświadczeniem można pobrać ze strony biblioteki www.mbp.jaslo.pl. Tylko utwory uczestników, którzy spełnili kryteria podane w regulaminie będą rozpatrywane przez jury konkursu. Prace laureatów zostaną nagrodzone i opublikowane w tomiku wydawanym przez bibliotekę.

Termin nadsyłania prac upływa 30 stycznia 2015 r.

Szczegółowe informacje:

Oddział dla Dzieci MBP w Jaśle

Magdalena Chart

Tel. 13 446 26 02 wewn. 35

dzieci@mbp.jaslo.pl