piątek, 24 maja, 2024

Ryszard Krynicki w jasielskiej bibliotece

0
Ryszard Krynicki w jasielskiej bibliotece
Udostępnij:

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na spotkanie autorskie z Ryszardem Krynickim. Spotkanie odbędzie się 27 września 2013 r. o godz.17.30 w Czytelni Głównej MBP w Jaśle.
Ryszarda Krynickiego można postrzegać jako poetę osobnego, podkreślającego swą odrębność i niezależność. Zarazem jednak: jest on poetą nieustannie wychylonym w stronę innych poetów. Sens i cel tego gestu daleki jest od jednoznaczności. Czasami (najrzadziej) chodzi o wskazanie artystycznego albo myślowego przeciwnika, czasami – o znalezienie współodczuwającego rozmówcy, partnera dialogu o sztuce, człowieku i świecie, czasami – o hołd złożony mistrzowi… – pisał o poecie M. Stala w „Tygodniku Powszechnym”.

Ryszard Krynicki – poeta, tłumacz, wydawca, jeden z najważniejszych twórców współczesnej polskiej poezji. Urodził się w roku 1943 w Sankt Valentin (Dolna Austria). Debiutował na łamach miesięcznika Nurt w 1966 roku. Dwa lata później wydał swój pierwszy tomik Pęd pogoni, pęd ucieczki. Zaliczany do tzw. Pokolenia 68 (bądź Nowej Fali), czyli twórców debiutujących w drugiej połowie lat 60., dla których pokoleniowym przeżyciem stały się polityczne wydarzenia Marca’68 oraz Grudnia’70. Sygnatariusz Memoriału 59, protestującego przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji PRL, w wyniku czego w latach 1976-80 objęty był oficjalnym zakazem druku. Członek opozycji, związany z działalnością podziemną. Autor kilkunastu tomików poezji m.in.: Organizm zbiorowy (1975), Ocalenie z nicości (1983), Magnetyczny punkt. Wybrane wiersze i przekłady (1996), Kamień, szron (2005). W 2013 r. ukazał się tomik Przekreślony początek, jubileuszowa publikacja wydana przez Biuro Literackie z okazji 70. urodzin poety. R. Krynicki jest laureatem wielu nagród literackich m.in. nagrody Fundacji im. Kościelskich (1976), Fundacji im. Jurzykowskiego (1989), Nagrody Gundolfa (2000), Ministra Kultury (2006), nagrody VIII Festiwalu Poezji Obywatelskiej miasta Vercelli we Włoszech (2012). Obecnie mieszka w Krakowie i prowadzi Wydawnictwo a5 publikujące przede wszystkim współczesną polską poezję.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Wariacje literackie”, który dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad projektem sprawują: Radio Via, Telewizja Obiektyw, TV Jasło oraz portal: www.twojejaslo.pl.

MBP, Jasło