wtorek, 9 sierpnia, 2022

27 marca LI Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
27 marca LI Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

27 marca 2014 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Zespołu Szkół Technicznych (sala Nr 11-12) Jasło, ul. Staszica 30, odbędzie się LI Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.

b) zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

c) zmiany uchwały Nr XXXIX/271/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego, położonych w Trzcinicy.

d) uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2014 – 2015.

e) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe PFRON przeznaczone na realizację zadań w 2014 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego, znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Jasielskiego.

7. Informacja Dyrektora PUP w Jaśle o stanie bezrobocia i działaniach mających na celu jego zmniejszenie.

8. Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2013 r.

9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj