sobota, 18 maja, 2024

XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

17 grudnia 2015 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1.           Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.           Wybór Komisji Wnioskowej.

3.           Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1.        realizacji zadania pn.: „Przebudowa kładki nad rzeką Wisłoką w mieście Jasło”   /Druk Nr 169/,

3.2.        realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Gorajowickiej” /Druk Nr 170/,

3.3.        zmieniająca uchwałę Nr LXVI/673/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania: zabezpieczenie osuwiska przy ul. Leśnej wraz z odbudową ul. Leśnej” /Druk Nr 171/,

3.4.        realizacji zadania pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Osiedla Gamrat – koncepcja budowy drogi KD” /Druk Nr 172/,

3.5.        realizacji wykonania dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa drogi publicznej z miejscami postojowymi dla obsługi cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza w Jaśle” /Druk Nr 173/,

3.6.        nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności działek położonych w Jaśle, Obręb Nr 13 – Wądoły /Druk Nr 174/,

3.7.        uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 38” /Druk Nr 178/,

3.8.        zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2015 /Druk Nr 175/.

4.           Zamknięcie obrad Sesji RMJ.