niedziela, 29 stycznia, 2023

XXXII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XXXII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

XXXII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021” /Druk nr 270/,
3.2. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jasło przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasło oraz wyznaczeniu nowej aglomeracji Jasło /Druk nr 271/,
3.3. aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2015-2020 /Druk nr 269/,
3.4. przystąpienia do Projektu pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” /Druk nr 272/,
3.5. przystąpienia do Projektu pn.: „Prowadzenia przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” /Druk nr 273/,
3.6. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 274/,
3.7. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2020 – 2032 /druk nr 275/.
4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła 
Henryk Rak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj