poniedziałek, 20 maja, 2024

Zapowiedź L Sesji Rady Powiatu w Jaśle

0
Zapowiedź L Sesji Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2014 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. odbędzie się L Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 r.
b) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2015 rok zobowiązań finansowych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji na potrzeby rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
c) włączenia Bursy Międzyszkolnej do Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.
d) powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w miejscowości Skołyszyn”.
e) delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

7. Roczne Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezp. publicznego w Powiecie.
8. Informacja Prokuratora Rejonowego w Jaśle o stanie przestępczości na terenie Powiatu.
9. Sprawozdania Komisji Rady ze swojej działalności za 2013 r.
10 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat.
11. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje.
13. Wnioski i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Bogusław Kręcisz