wtorek, 25 czerwca, 2024

Jednej recepty na miłość nie ma – „złote gody” jasielskich małżeństw

0
Jednej recepty na miłość nie ma – „złote gody” jasielskich małżeństw
Jednej recepty na miłość nie ma – „złote gody” jasielskich małżeństw. fot. UMJ
Udostępnij:

Dwadzieścia par z Jasła, które 50 (lub więcej) lat temu wzięły ślub, otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane im przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznaczenia wręczono 8 listopada w Jasielskim Domu Kultury.

Dwa razy w roku (wiosną i jesienią) jasielskim małżeństwom, które mają za sobą co najmniej 50 lat wspólnego życia wręczane są Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W jesiennej uroczystości wzięła udział rekordowa liczba 20 par. W imieniu prezydenta obchodzącym „złote gody” małżeństwom medale wręczył burmistrz Ryszard Pabian, który powiedział – Zawsze jest to dla mnie bardzo miłe i wzruszające spotkanie, bo zgromadzone tu małżeństwa są świadectwem niezwykłych historii, bogatych zarówno w wesołe, jak i często bolesne wspomnienia. Dziękuję Państwu za wychowanie swoich dzieci, bo niektóre z nich osobiście znam, dziękuję za Państwa pracę, bo przecież za wami również lata pracy zawodowej. Gratuluję przyznanych odznaczeń i życzę przede wszystkim wiele zdrowia na kolejne lata w małżeństwie.

Do życzeń przyłączyła się również Alicja Wójcik, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle, która podczas swojego wystąpienia podkreśliła: – 20 par, 40 osobowości i charakterów, wiele planów, marzeń, moc niepewności i wahań. W sumie 20 historii miłosnych, które mogłyby stanowić scenariusz niejednego filmu o miłości. A tym co wszystkich państwa łączy jest wierność sobie i swoim ideałom, wspólne wartości i przekonanie, że nie warto wybierać łatwych rozwiązań, że nie ma idealnych związków, ale są takie, które nigdy się nie poddają i walczą o wspólne szczęście.

Podczas uroczystego spotkania nie zabrakło wspólnego toastu, Marszu Mendelsona, pamiątkowych zdjęć, a także rozmów o pierwszych spotkaniach, randkach i recepcie na udany związek. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili młodzi wokaliści: Julia Brzeżańska oraz , Aleksandra Wietecha, przygotowane przez Ewę Grzebień, instruktorkę muzyki w JDK.

Uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:

Barbara i Zbigniew Drankowie, Halina i Stanisław Dulianowie, Alicja i Jan Gorczycowie, Maria i Ryszard Gucwowie, Barbara i Andrzej  Jaworscy, Emilia i Józef Kmiecikowie, Barbara i Stanisław Lechowscy, Irena i Krzysztof Łukaczyńscy, Zofia i Andrzej Maciejowscy, Teresa i Jan Pecowie, Anna i Kazimierz Posieczkowie, Maria i Mieczysław Stefańscy, Józefa i Marian Szerlągowie, Krystyna i Tadeusz Szmydowie, Helena i Ludwik Szotowie, Zofia i Tadeusz Trzeciakowie, Teresa i Józef Twardusiowie, Lesława i Zdzisław Winiarscy, Maria i Jan Witkowscy oraz Ewa i Jerzy Ząbikowie.

Przypominamy procedurę przyznawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany jest tylko jeden raz, osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedną z możliwości rozpoczęcia procedury nadania mieszkającym w  Jaśle jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Burmistrza Miasta Jasła za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) lub krewni i przyjaciele za zgodą jubilatów. Procedura wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie podlega opłatom.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, listownie na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Jaśle, elektronicznie lub przysyłając wiadomość na adres e-mail: usc@um.jaslo.pl podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały w Jaśle informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.

Informacje dotyczące jubilatów i daty rocznicy zostają niezwłocznie przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego celem sporządzenia przez Wojewodę Podkarpackiego wniosku o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby zgłaszające jubileusz powinny wziąć pod uwagę, że wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od 1 listopada roku poprzedzającego. O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami  zostaną przekazane do Wojewody Podkarpackiego, a w dalszej kolejności do USC w Jaśle. Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego USC w Jaśle powiadamia jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:, fot. UMJ