poniedziałek, 17 czerwca, 2024

KK-T JDK i PTTK Jasło zapraszają na wędrówkę ścieżkami pogranicza

0
KK-T JDK i PTTK Jasło zapraszają na wędrówkę ścieżkami pogranicza
Udostępnij:

Kolejna zaplanowana na bieżący rok wycieczka autokarowa, zorganizowana wspólnie przez: Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jasło, ma się odbyć 21 listopada br. (niedziela). Jej celem będzie pogranicze polsko-słowackie w Beskidzie Niskim, a grupę poprowadzi znany i lubiany przewodnik PTTK Tadeusz Wójcik.

Beskid Niski to najniższe, a zarazem najbardziej rozległe pasmo w całym łuku Karpat. Tworzą je niewysokie góry o zboczach porośniętych lasami bukowymi i borami jodłowymi. Ta kraina łagodności, gdzie łatwo znaleźć ciszę i piękno natury, leży na pograniczu polsko-słowackim po obu stronach głównego grzbietu Karpat.

Organizatorzy wycieczki w te niezbyt odległe od Jasła góry przewidują, że autokar wyruszy w drogę sprzed budynku JDK o godz. 8.00, a wróci w to samo miejsce około godz. 20. Wędrówka rozpocznie się w Hucie Polańskiej, skąd turyści wyjdą na około 13-kilometrowy, malowniczy szlak do Ożennej. Na trasie przeznaczonej dla średnio wprawionych piechurów znajdują się: Przełęcz Mazgalica, Filipowski Wierch i Przełęcz Kuchtowska.

Huta Polańska jest małą osadą leśną położoną nad potokiem Hucianka, u stóp pasma granicznego, częściowo w obrębie Magurskiego Parku Narodowego. Dolina otoczona lasem wraz z pobliską Ciechanią tworzą unikatową, cenną przyrodniczo enklawę dzikiej przyrody. Turystom Huta Polańska znana jest przede wszystkim jako interesujące miejsce, przez które przebiegał niegdyś szlak niebieski ze schroniska Hajstra. Z kolei miłośnicy historii regionu przypominają, że wieś ta kiedyś była enklawą polskości wśród Łemków i czasami nazywana jest „Beskidzką Łopienką”.

Przełęcz Mazgalica (587 m n.p.m.) leży w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, pomiędzy szczytami Czerszli na północnym wschodzie a Suchariny na południowym zachodzie. Grzbietem i przez przełęcz biegnie granica państwowa pomiędzy Polską a Słowacją.

Filipowski Wierch (708 m n.p.m.) to szczyt, w którego rejonie znajduje się pomnik poświęcony pamięci żołnierzy, poległych w tych okolicach w czasie I i II wojny światowej, z tablicami w czterech językach.

Przełęcz Kuchtowska (543 m n.p.m.) znajduje się pomiędzy wierzchołkami Czeremchy (670 m n.p.m.) i Nad Tysowem (713 m n.p.m.), w paśmie granicznym środkowej części Beskidu Niskiego. Biegnie przez nią słowacki szlak graniczny.

Ożenna to dziś mała osada. Kiedyś liczyła kilkuset mieszkańców, miała swoją świątynię i cmentarz. Wioska leży w dolinie potoku Ryjak, niedaleko przełęczy Beskid, pełniącej rolę przejścia granicznego łączącego Polskę i Słowację. Miejscowość – lokowana na prawie wołoskim – powstała w pierwszej połowie XVI w. Jej nazwa pochodzi od słowa „Ożyna” oznaczającego jeżynę. W Ożennej znajduje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

***

Termin: 21 listopada 2021 r. (niedziela); wyjazd godz. 8.00 sprzed JDK, powrót ok. godz. 20.00.

Koszt: 70 zł, członkowie PTTK, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – 65 zł.

Zgłoszenia wraz z wpłatą: PTTK w Jaśle, ul. Floriańska 15; od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 17.00.

Program wycieczki uwzględnia ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny).

Dzieci i młodzież do lat 18, mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Informacje w JDK: tel. 514 284 625.

Uwaga: obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne, posiadanie maseczki ochronnej oraz własnego środka do dezynfekcji rąk.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub innych niezależnych od niego przyczyn.

(jdk)