sobota, 20 kwietnia, 2024

Zobaczyć dziecko i jego potrzeby – konferencja na temat FASD

0
Zobaczyć dziecko i jego potrzeby – konferencja na temat FASD
fot. arch.
Udostępnij:

29 listopada 2021 r. Miasto Jasło i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zorganizowały konferencję „Dziecko z FASD – ciąża bez alkoholu”. Wydarzenie było okazją do przybliżenia tematyki FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, czyli zjawiska dotyczącego wielu osób, a jednocześnie mało obecnego w dyskusji społecznej.

Zaburzenia powstałe pod wpływem działania alkoholu na rozwój dziecka w życiu płodowym wbrew stereotypom nie dotyczą tylko dzieci matek nadużywających lub uzależnionych od alkoholu, ale wszystkich dzieci, których matki piły nawet stosunkowo niewielkie ilości alkoholu w czasie ciąży. FASD występuje u dzieci częściej niż autyzm czy zespół Downa i może skutkować m.in. uszkodzeniem mózgu, wadami narządów i układów wewnętrznych, opóźnieniami rozwoju fizycznego i psychicznego, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami pamięci i trudnościami z koncentracją. Te uszkodzenia mogą z kolei prowadzić do problemów z uczeniem się, relacjami z ludźmi, przestrzeganiem norm społecznych, a w dalszej konsekwencji do zachowań niebezpiecznych i konfliktów z prawem.

Wykłady wygłosili specjaliści – badacze a jednocześnie praktycy w dziedzinie FASD: Teresa Jadczak-Szumiło, psycholog, dr nauk społecznych, konsultant badawczego programu epidemiologicznego w zakresie FASD, autorka modelu terapii dla dzieci z FASD, wielokrotnie nagradzana za swoją pracę, oraz Emil Szumiło, psycholog, specjalista w zakresie psychoterapii lęku i zaburzeń osobowości, autor cyklu zajęć dla rodziców pomagających lepiej rozumieć zachowania dzieci oraz programu związanego z pracą nad stylami przywiązania w rodzinie. Prelegenci dokładnie wytłumaczyli czym jest FASD i dlaczego należy ją traktować jako niepełnosprawność ukrytą, opisali i zobrazowali licznymi przykładami jak funkcjonują dzieci z FASD, omówili modele pomocy dla dzieci z FASD oraz wsparcia dla ich rodziców i opiekunów. Zwrócili uwagę na to, by zawsze najpierw wychodzić od emocji i potrzeb dziecka oraz wsparcia rodziców i opiekunów w ich zaspokajaniu a wręcz kojeniu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele urzędów, instytucji zajmujących się pomocą socjalną i profilaktyką uzależnień, szkół, przedszkoli, organizacji społecznych a także rodzice i mieszkańcy zainteresowani tematem. Zadanie sfinansowano ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

MBP w Jaśle