wtorek, 18 czerwca, 2024

Biblio-potrzebni! Podsumowanie projektu MBP w Jaśle

0
Biblio-potrzebni! Podsumowanie projektu MBP w Jaśle
Udostępnij:

O architekturze bibliotek, animacji działań i kulturze literackiej, nowych technologiach, zespole, a także społeczności lokalnej skupionej wokół bibliotek m.in. dowiadywali się bibliotekarz z bibliotek publicznych powiatu jasielskiego biorący udział w projekcie Biblio-Potrzebni! Projekt zrealizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w toku wydarzeń od maja do listopada 2018 r.

Wymiana doświadczeń środowiska bibliotekarskiego wzmocniła zasoby intelektualne oraz emocjonalne kadry bibliotekarskiej, która w ramach działań projektowych uczestniczyła w szkoleniach, wykładach, warsztatach, laboratorium pomysłów oraz wyjazdach studyjnych, umożliwiających nabycie nowych umiejętności oraz poznanie dobrych praktyk na płaszczyźnie animacji kultury, życia społecznego i nowych mediów. Domeną projektu była także możliwość poznania oraz wzajemnej integracji środowiska bibliotekarskiego województwa podkarpackiego oraz małopolskiego.

Bibliotekarze wzięli udział w dwóch wizytach studyjnych w bibliotekach województwa podkarpackiego oraz małopolskiego. Pierwsza z nich odbyła się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy oraz w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek (Filii Biblioteki Publicznej w Szynwałdzie). Spotkania sprzyjały wzajemnej wymianie doświadczeń nt. aktywizowania najmłodszych czytelników do wspólnych działań edukacyjno-kulturalnych, m.in. z wykorzystaniem dostępnych w bibliotece pomocy interaktywnych („Czytanie i animowanie na magicznym dywanie”). Były także okazją do rozmowy oraz refleksji o nowych rozwiązaniach architektonicznych na przykładzie noszącej miano „Bryły roku 2014”, biblioteki gminy Skrzyszów. Druga wizyta studyjna odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale, gdzie pracownicy bibliotek publicznych szukali nowych połączeń, m.in. takich jak to, że bibliotekarz może być majordomusem Rezydencji Literackiej, a zarazem aktywnym marketingowcem social media w swoim miejscu pracy. Połączenie to pozwoliło spojrzeć na dwa ogniwa działań zachęcających do aktywności w bibliotece: opartych na przeobrażaniu przestrzeni bibliotek oraz zaopatrujących instytucję w długofalową formę przyciągnięcia do biblioteki za pomocą interaktywnego dialogu z wykorzystaniem nowych technologii.

W czasie wizyty był czas na wzajemną rozmowę i integrację środowisk bibliotekarskich, za co kierujemy wyrazy podziękowania dla goszczących: Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek (Filii Biblioteki Publicznej w Szynwałdzie) a także Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale.

W dalszej części działań projektowych odbiorcy mieli okazję wysłuchać wykładów: „Zastosowania nowych technologii w pracy z dziećmi i młodzieżą w bibliotece” dr Grzegorza Gmitereka z Uniwersytetu Warszawskiego, „Wpływ nowych technologii na kulturę literacką dzieci i młodzieży” dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – Michała Rogoża oraz „Elementy social media marketing w bibliotece” prowadzonym przez dr Bożenę Jaskowską, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Formy wykładowe pozwoliły bibliotekarzom na poszerzenie oraz usystematyzowanie potrzebnej wiedzy z zakresu nowych technologii oraz ich wpływu na procesy edukacyjne, jakość usług, statystyki biblioteczne czy promocję instytucji oraz jej działań.

Prócz wizyt studyjnych oraz form wykładowych, uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach oraz warsztatach i laboratorium pomysłów: Stawiamy na zespół! „Od grupy do zespołu” – szkoleniu prowadzonym przez Magdalenę Miller, kulturoznawcę, uczestniczkę liderskiego programu Labib oraz Szkoły Liderów, „Jak zmieniać lokalną przestrzeń aktywizując mieszkańców do wspólnych działań?” – warsztatach prowadzonych przez Beatę Tarnowską – trenerkę i uczestniczkę liderskiego programu Labib, aktywnie zajmująca się rozwojem oraz aktywizacją osób starszych oraz „BIBLIOlabie – laboratorium dobrych pomysłów” moderowanym przez Jolantę Janiec i Agatę Warywodę, uczestniczki liderskiego programu Labib, trenerki w zakresie edukacji młodzieży.

W trakcie aktywizujących form pracy, bibliotekarze dowiedzieli się m.in. w jaki sposób oraz za pomocą jakich narzędzi zbudować spójny zespół zadaniowy, poznali predyspozycje liderów a zarazem przyjrzeli się własnym rolom grupowym i wartości pracy w zespole. Zgłębiali wiedzę z zakresu tego, jak nawiązać relacje i zmotywować nie tylko samych czytelników do niekonwencjonalnych działań w bibliotece, ale także w jaki sposób współpracować z instytucjami otaczającymi bibliotekę, które mogą stać się partnerami planowanych działań. Mnożyli pomysły, które powstawały w toku dyskusji skupionej wokół zagadnień: Działalność dzienna – niecodzienna i Młodzi maja głos! oraz wymieniali się doświadczeniami z przedsięwzięć realizowanych we własnym otoczeniu.

To, co wniosła realizacja projektu Biblio-potrzebni! utwierdziło pracowników bibliotek publicznych w przekonaniu, że rola bibliotekarza wymaga nieustannych przeobrażeń, dialogu ze środowiskiem oraz otwartości na zmiany, które są szansą do rozwoju.

Projekt Biblio-potrzebni! dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Patronat medialny nad projektem objęły: Polskie Radio Rzeszów, Radio Trendy, TVP Rzeszów, Telewizja Obiektyw, Internetowa Telewizja Południe, Fakty Jasielskie, Obiektyw Jasielski, Gazeta Codzienna Nowiny, Tygodnik regionalny Nowe Podkarpacie oraz portale internetowe: terazjaslo.pl, twojejaslo.pl, wirtualnejaslo.pl, jaslonet.pl.

Współorganizatorzy projektu: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle, Biblioteka Publiczna w Szynwałdzie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale.

MBP w Jaśle

{gallery}galerie/18_rok/mbp_potrzebni{/gallery}