poniedziałek, 22 lipca, 2024

Nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Jasła

1
Nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Jasła
Udostępnij:

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Jasła III kadencji. Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach istotnych dla osób starszych.

Podstawowym zadaniem Rady jest inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie. Rada Seniorów liczy 16 członków wybieranych na zebraniu wyborczym spośród członków organizacji, które działają na rzecz środowisk osób starszych lub zrzeszają osoby starsze.

Kandydat do pracy w Radzie Seniorów może się zgłosić za pośrednictwem podmiotu działającego na rzecz osób starszych. Kandydat w dniu zgłoszenia musi mieć ukończony 60. rok życia. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, do którego należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. Załączniki dostępne są w punkcie informacji Urzędu Miasta w Jaśle lub na stronie internetowej www.um_jaslo.bip.gov.pl w zakładce ogłoszenia oraz poniżej.

Ogloszenie_Nabor_Kandydatow_Do_Rady-Seniorow

Formularz_Zgloszenia_Czlonka_RS

Oswiadczenie_Kandydata_Na_Czlonka_RS

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z wymienionymi oświadczeniami, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle lub za pośrednictwem ePUAP (adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Jaśle: /umjaslo/skrytka) do 14 marca 2023 r.

UM Jasło

1 KOMENTARZ

  1. W holu UM nie ma żadnej informacji na temat kontaktu z Radą Seniorów. Nie wiadomo właściwie czym ta Rada się zajmuje.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.