piątek, 24 maja, 2024

„Wielokulturowe Podkarpacie” – uczniowie LO w Nowym Żmigrodzie w gronie laureatów!

0
„Wielokulturowe Podkarpacie” – uczniowie LO w Nowym Żmigrodzie w gronie laureatów!
Udostępnij:

Tereny obecnego województwa podkarpackiego stanowiły zróżnicowany, wielokulturowy obszar. Na zamieszkiwanych ziemiach przez wieki krzyżowały się ze sobą kultury: polska, żydowska i ukraińska. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, mając na uwadze pamięć oraz pasję historyczną swoich uczniów, organizuje uroczystości i imprezy, odnoszące się do tradycji i zwyczajów regionalnych. Warto zapoznawać młodych ludzi ze zwyczajami oraz kulturą naszego regionu, aby przekazywali ją następnym pokoleniom.
Uczniowie Liceum w Nowym Żmigrodzie nie tylko organizują takie uroczystości w szkole, ale również czynnie uczestniczą w konkursach i imprezach związanych z kulturą i historią regionalną.

Potwierdzeniem tego jest udział w konkursie „Wielokulturowe Podkarpacie” zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych problematyką historii i kultur mniejszości narodowych i etnicznych regionu Podkarpacia. Zadaniem było napisanie pracy nt. innej kultury obecnej w najbliższym otoczeniu, opis okolicy, miasta, historii rodzinnej eksponując wpływ kultury: ukraińskiej, żydowskiej, niemieckiej czy romskiej. Jury w składzie dr hab. Agnieszka Korniejenko i dr Olga Solarz wysoko oceniło ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie Tomasza Źrebca za pracę „Historie mniejszości narodowych regionu Podkarpacia”, który zajął III miejsce w konkursie oraz Macieja Poterę, który został wyróżniony. Zwycięzcy otrzymali wartościowe nagrody, a fragmenty tekstów laureatów zostaną opublikowane na łamach „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego”.

LO Nowy Żmigród