niedziela, 14 kwietnia, 2024

Święto niepełnosprawnych

0
Święto niepełnosprawnych
Udostępnij:

Po raz pierwszy zorganizowany został Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Była to okazja do spotkania się, radosnej zabawy, w której wzięły udział osoby niepełnosprawne skupione w różnych organizacjach.

 

Organizacja tego święta była związana z obchodzonym 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Niepełnosprawnego, który został ustanowiony przez ONZ w 1992 roku. Ma on zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle postanowił uczcić ten dzień w wyjątkowy sposób. Stąd zrodził się pomysł organizacji I Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, którego celem była integracja środowisk skupiających osoby z niepełnosprawnościami, wymiana doświadczeń, dzielenie się refleksjami, a przede wszystkim wzajemne poznanie. W powiecie jasielskim jest wiele osób z różnorakimi niepełnosprawnościami. – Dzisiejsze spotkanie wzmocniło ich poczucie wartości i godności, wiarę we własne możliwości. Podyktowane było potrzebą serca nauczycieli i terapeutów, którzy na co dzień obcują z niepełnosprawnością. Adresaci tego spotkania nabrali pewności, że nie są sami ze swoimi problemami, że istnieją instytucje gotowe nieść im pomoc i wsparcie. My: nauczyciele, terapeuci, urzędnicy państwowi pełnimy rolę służebną wobec niepełnosprawnych i im dedykujemy to spotkanie – mówi Teresa Sypień, pracownik SOSW w Jaśle i pomysłodawczyni Maja potrzebę zgromadzenia się, bycie zauważonym, poczucia się pełnowartościowymi ludźmi jak pozostali członkowie społeczeństwa. Dla nich jest to ogromna radość

Wszystko zaczęło się na płycie rynku, skąd uczestnicy przeszli do Domu Pielgrzyma przy kościele farnym. Zastępca burmistrza Jasła Elwira Musiałowicz-Czech przekazała Martynce, reprezentującej osoby niepełnosprawne i uczennicy SOSW w Jaśle klucze do miasta.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy, pensjonariusze i przedstawiciele placówek: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle, Środowiskowych Domów Samopomocy w Przysiekach i Nowym Żmigrodzie, Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, Stowarzyszenia na Rzecz Chorych i Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol”, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, Polski Związek Niewidomych koło w Jaśle, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jaśle, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję”, Stowarzyszenie „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie „Radzę Sobie”, Bajkowe Przedszkole i Przedszkole nr 9 w Jaśle.

Zagrała Kolejowa Miejska Orkiestra pod batutą Ireneusza Fatygi. Pomagali harcerze z hufca Jasło, wolontariusze z Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle, wystąpił chór „Świetliki” z Zespołu Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle.

Całość spotkania prowadziła siostra Karina, która wraz z wolontariuszami z Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle porwali uczestników spotkania do wspólnej zabawy.

Marzena Miśkiewicz/Nowe Podkarpacie

Tekst ukazał się w wydaniu nr 49 z dnia 7 grudnia br. Tygodnika Regionalnego Nowe Podkarpacie