sobota, 18 maja, 2024

„Akademia Pełni Życia”. Przedłużony termin rekrutacji

0
„Akademia Pełni Życia”. Przedłużony termin rekrutacji
Udostępnij:

Do 26 lutego 2018 r. został przedłużony termin rekrutacji do projektu „Akademia Pełni Życia”, którego celem jest poprawa funkcjonowania 29 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej, kulturalnej poprzez utworzenie 29 miejsc opieki oraz świadczenie usług w nowo utworzonym Dziennym Domu Pomocy w Jaśle do 31.12.2019 r.

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

W ramach projektu oferujemy:

a) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;

b) zajęcia zwiększające sprawność fizyczną;

c) wyjazdy do placówek kulturalnych;

d) terapię zajęciową która obejmie m.in: artterapię (zajęcia plastyczne, decoupage, origami), muzykoterapię, chorepoterapię, zajęcia krawieckie i kulinarne;

e) psychoterapię;

f) prelekcje w zakresie racjonalnego trybu życia;

g) zajęcia rekreacyjno – towarzyskie;

h)pracę socjalną.

Powyższe formy wsparcia będą realizowane w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle w dni robocze od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

Ponadto na czas uczestnictwa w formach wsparcia Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zapewnione będą 2 posiłki dziennie w siedzibie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, (śniadanie i obiad) oraz dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się dowóz z miejsca zamieszkania do i z Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych.

Zapisy i szczegółowe informacje:

Biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311, tel. 13 4437015 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15: 00.

UMJ